Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Johan Bobacka och Christoffer Boström nya medlemmar i Finlands Akademis forskningsråd

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett medlemmarna i Finlands Akademis vetenskapliga forskningsråd för perioden 1.1.2025–31.12.2027.

Johan Bobacka, professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi, utnämndes till medlem i forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. Christoffer Boström, biträdande professor i miljörelaterad Östersjöbiologi vid Åbo Akademi, utnämndes till medlem i forskningsrådet i biovetenskap, hälsa och miljö.

Finlands Akademi har tre vetenskapliga forskningsråd. Forskningsråden beviljar finansiering för den vetenskapliga forskningen, följer upp finansieringens genomslagskraft och främjar forskningen tillsammans med Akademins andra organ.

Läs mer i Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande.