Skriv här det du söker efter!

FUNMAT – funktionella material

Åbo Akademis spetsforskning 2015–2018 inom projektet om funktionella material för att reglera cellen (FUNMAT) handlar om sårläkning och vävnadsbildning ur ett materialvetenskapligt perspektiv. Man vill tillverka material och strukturer som stöder, kontrollerar och stimulerar biologiska processer. Målet är att klargöra och kontrollera hur materialet interagerar med levande celler.

Kroniska sår förorsakade av t.ex. diabetes leder årligen till 10-15 miljoner amputeringar. I praktiken existrerar inga biologiskt aktiva substanser för att läka kroniska diabetessår. Elektrisk stimulans har visat sig vara en effektiv metod men den exakta mekanismen är ännu delvis okänd. Materialdriven biologi – biologidriven materialforskning kan erbjuda lösningar.

Projektet FUNMATFunctional Materials at Biological Interfaces leds av professorn i fysik Ronald Österbacka.

Uppdaterad 10.2.2022