Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Den 52: a internationella NORDTEK-konferensen ordnas i Åbo i juni

Konferensen arrangeras 11–13 juni 2024. Temat för konferensen är ”Artificial intelligence in engineering” (Artificiell intelligens inom teknik). Anmälan till konferensen är redan öppen.

NORDTEK är ett nätverk av 30 tekniska universitet i Norden och Baltikum. De årliga NORDTEK-mötena samlar studenter, lärare, forskare och administratörer från dessa universitet.

Årets konferens arrangeras i Åbo i samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi. De två universiteten erbjuder tillsammans ingenjörsutbildningar inom ett stort antal discipliner, från bioteknik till maskin- och materialteknik till process- och systemteknik. AI påverkar både undervisning och forskning inom alla dessa områden.

Årets tema innefattar presentationer av ledande AI-forskare och AI-utövare som undersöker det rådande teknologiska landskapet för AI och dess inverkan på teknikområdet; på ingenjörsyrket, på utbildning och på nya tekniska möjligheter, och även på de begränsningar och hot som AI medför.

– Temat för konferensen passar särskilt bra för Åbo universitet eftersom artificiell intelligens är en viktig forskningstyngdpunkt för oss. Vi har en lång och framgångsrik meritlista av forskning om språkteknologi och stora språkmodeller, och ett livligt forskarsamhälle som arbetar med alla aspekter av AI, från grundläggande inlärningsalgoritmer till tillämpningar. Det är uppenbart att kraftfulla AI:er kommer att påverka framtidens teknik, kanske drastiskt och sannolikt på oförutsägbara sätt. NORDTEK-konferensen är verkligen aktuell: AI-experterna från NORDTEK-nätverket och andra länder, vars föreläsningar utgör huvudprogrammet, kommer att hjälpa oss att förstå vad vi kan förvänta oss av framtiden – och hur vi kan förbereda oss för den, säger Jaakko Järvi, dekan vid fakulteten för teknik vid Åbo Universitet.

– Vi ser att nordiskt och baltiskt samarbete i dagens värld blir allt viktigare. NORDTEK är ett av de äldsta nordisk-baltiska nätverken inom teknikområdet, och vi är stolta över att vara en av värdarna för 2024 års konferens vid Åbo Akademi, där nordiskt samarbete är av särskild strategisk betydelse, säger Patrik Henelius, dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Förutom huvudkonferensen den 12 juni innehåller programmet fokusmöten och workshops den 13 juni.

Läs mer och anmäl dig nu: https://nordtek2024.fi/

NORDTEK är ett nätverk av tekniska högskolor i Norden och Baltikum. Medlemmarna representerar 30 universitet, mer än 180 000 studenter, lärare och forskare.