Kirjoita tähän hakemasi!

Kemian-­ ja­ prosessi­tekniikka

Kemian-­ ja­ prosessi­tekniikka

Kemian-­ ja­ prosessi­tekniikan koulutus­ohjelma

Kemian- ja prosessitekniikkaa opiskeleva tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Kestävää kehitystä painotetaan koko opintojen ajan. Opit ajattelemaan kriittisesti ja analyyttisesti, ja kartutat tietämystäsi monista teolliseen tuotantoon, kemiallisiin mekanismeihin, erilaisiin raaka-aineisiin ja energia- ja ympäristötekniikkaan liittyvistä asioista. Diplomi-insinöörin työssä hyödynnät tekniikan tuntemusta, luovuutta ja uteliaisuutta, kun pyrit ymmärtämään ja parantamaan ympäristöäsi.

Kemiantekniikan opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Yleisten matematiikan, fysiikan, kemian ja tuotantotalouden sekä kemian ja prosessitekniikan perustutkinto-opintojen jälkeen jatkat kemian ja prosessitekniikan aineopintoja. Yhdessä kieliopintojen ja valinnaisten kurssien kanssa räätälöit itseäsi kiinnostavan koulutuksen, jossa suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon ja valmistut sen jälkeen diplomi-insinööriksi. Käytännön työelämäjakso elinkeinoelämän palveluksessa joko Suomessa tai ulkomailla valmistaa sinua työelämään. Ulkomailta saadut kokemukset avaavat monia ovia diplomi-insinööreille.

Laajuus

180 + 120 op / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

13.3-27.3.2024

Hae

Hakuaika on avoinna 13.3-27.3.2024 klo 15.00.

Pääaineet

Diplomi-insinööreiksi valmistuneet työskentelevät keskeisillä paikoilla niin teollisuudessa, elinkeinoelämässä kuin yliopistomaailmassakin. Diplomi-insinööri voi toimia esimerkiksi projekti-insinöörinä, tuotekehittäjänä, prosessisuunnittelijana, myyjänä, konsulttina, johtajana tai yrittäjänä useilla eri aloilla, mm. energia-, metsä- ja paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, kaivos- ja metalliteollisuudessa sekä mekaanisen teollisuuden tai elintarviketekniikan parissa. Diplomi-insinöörien palkkataso on hyvä, ja koulutuksen laajuus ja hyvä maine tarjoavat erinomaiset etenemismahdollisuudet kaikkialla maailmassa.

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville diplomi-insinööreille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postiosoite

Kemi- och processteknik/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Sähköposti

fnt-studieradgivare@abo.fi