Kirjoita tähän hakemasi!

Peda­gogi­nen­ johta­mi­nen ja­ kehittä­minen

Peda­gogi­nen­ johta­mi­nen ja­ kehittä­minen

Peda­gogi­sen­ johta­mi­sen­ ja­ kehittä­m­isen koulu­tus­ohjelma

Oppiminen vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja miten toimimme yhteiskunnan jäseninä. Pedagogisen johtamisen ja kehittämisen opiskelijana sinua kiinnostaa, miten ympäröivän maailman kehitys ja koulutukseen liittyvät kysymykset vaikuttavat ihmisiin yksilöinä ja osana ryhmää. Haluat tehdä työtä kestävän kehityksen puolesta sekä organisaatioiden että yhteiskunnan tasolla ja näet ihmisen ja hänen oppimisensa osana tätä kokonaisuutta. Koulutus opettaa sinulle pedagogisen tiedon lisäksi analyyttistä ajattelua ja kykyä toimia rakentavalla tavalla ja sitä kautta valmiuksia erilaisiin ihmisläheisiin tehtäviin ja johtamiseen. Laaja-alainen osaaminen ja oppimista koskeva tietämys tekevät sinusta tärkeän asiantuntijan, joka voi työskennellä yrityksissä ja oppilaitoksissa sekä kunnallisissa tai valtiollisissa organisaatioissa.

Pääaineesi on joko yleinen kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede. Jos haluat toimia opettajana, sinun pitää valita sivuaineeksi ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, mutta muuten voit vapaasti rakentaa oman opintokokonaisuutesi valitsemalla sivuaineita sekä Åbo Akademin koulutusohjelmista että muista yliopistoista. Opintoihin sisältyy harjoittelujakso, jonka aikana syvennät osaamistasi työelämässä. Koulutuksen aikana harjoittelet myös kieli- ja viestintätaitoja, ja halutessasi voit lähteä ulkomaille harjoitteluun tai opiskelijavaihtoon. Pedagogisen johtamisen ja kehittämisen opiskelijat valmistuvat ensin kasvatustieteen kandidaateiksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maistereiksi.

Laajuus

180+120 op / 3+2 vuotta

Paikkakunta

Vaasa

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

13–27.3.2024 klo 15.00

Hae

Haku on avoinna 13–27.3.2024 klo 15.00.

Pääaineet

Yleistä kasvatustiedettä tai aikuiskasvatustiedettä pääaineena opiskelleilla on valmiudet työskennellä pedagogisen johtamisen ja oppimisen parissa yhteiskunnan eri sektoreilla. Työnantajasi voi löytyä julkiselta sektorilta, yrityselämästä, erilaisista organisaatioista tai vapaan sivistystyön parista. Sinulla on useissa eri ammateissa mahdollisuus tehdä työtä ihmisten parissa, vaikkapa suunnittelijana, toiminnanjohtajana, henkilöstöhallinnossa, koulutusjohtajana tai konsulttina. Valitsemasi opinnot auttavat sinua kohti unelmauraasi!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville kasvatustieteilijöille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vaasa
PL 311
65101 Vaasa

Sähköposti

fpv-studieradgivare@abo.fi