Kirjoita tähän hakemasi!

Oikeus­psykologian erikois­tumis­koulutus

Oikeus­psykologian erikois­tumis­koulutus

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus 2023-2025

Haku oikeuspsykologian erikoistumiskoulutukseen umpeutui 30.4.2023. Koulutus alkoi syksyllä 2023. Haku seuraavaan koulutukseen on näillä näkymin keväällä 2025.

Yleistä erikoiskoulutuksesta

Oikeuspsykologia tarkastelee psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeuden käytössä ja rikostutkinnassa. Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus on kaksikielinen ja se on suunniteltu yhteistyössä psykologian ja oikeustieteiden oppiaineiden sekä työelämän tahojen kanssa. Åbo Akademi toimii erikoistumiskoulutushankkeen koordinoivana yliopistona. Koulutuksen yhteistyöverkostoon kuuluvat psykologian ja/tai oikeustieteen oppiaineet seuraavista yliopistoista: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Yhteydenotot: rattspsykologi@abo.fi

Koulutuksen kohderyhmä ja valintaperusteet

Oikeuspsykologian koulutus on moniammatillinen ja suunnattu pääasiallisesti psykologeille sekä muille ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, esimerkiksi juristeille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille sekä poliiseille (joilla on alipäällystötutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto; muilta ammattiryhmiltä edellytetään maisterintutkinto). Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu osallistujille, joilla jo on työkokemusta, sillä yhtenä koulutuksen keskeisenä työmuotona on pohtia työelämässä kohdattuja ilmiöitä ja analysoida sekä saada palautetta omista työtavoistaan.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on keskeisten oikeuspsykologian käsitteiden ja aihepiirien hallitseminen sekä tiedon soveltaminen aktiivisesti omaan työhön. Koulutuksen moniammatillisuus mahdollistaa myös eri alojen edustajien keskinäisen palautteen annon ja oppimisen sekä moniulotteisemman näkemyksen saamisen oikeusprosessista ja omasta työkentästä osana sitä. Osallistujien kirjallisten tehtävien myötä tavoitteena on koota suomeksi ja ruotsiksi keskeisten oikeuspsykologisten teemojen ajantasainen tieteellinen näyttö.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa inhimillisen tiedonkäsittelyn, havainnoinnin ja muistin toiminta, päätöksenteon psykologia sekä tunteisiin ja motivaatioon liittyvät oikeuspsykologiset kysymykset, asiantuntijuus ja asiantuntijalausuntojen kirjoittaminen ja niiden kriittinen tarkastelu, erityisen suojelun tarpeessa olevien todistajien kohtaaminen, ihmisten kuuleminen oikeusprosessissa, mielentilatutkimusten ja vaarallisuusarvioiden tekeminen, rikollisen käyttäytymisen syyt ja siihen vaikuttaminen, uusimisriskitekijät ja rikoksentekijöiden kuntoutus, rikoksen vaikutukset uhriin, mielenterveysongelmien huomioiminen oikeusprosessissa, huoltajuuskiistat ja lasten asema oikeusprosessissa ja sovittelu.

Koulutussisältö on keskeisten käsitteiden ja tiedon osalta yhteinen kaikille. Työnohjauksissa, ryhmätöissä sekä yksilöllisissä tehtävissä osallistujilla on mahdollisuus keskittyä oman työnsä kannalta merkittävimpiin kysymyksiin.

Koulutus alkaa syksyllä 2023 ja jatkuu keväälle 2025. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja siihen valitaan enintään 36 opiskelijaa. Koulutuksen hinta on 120 euroa / opintopiste eli yhteensä 3 600 euroa.

Koulutuspäiviä on kaiken kaikkiaan 14. Ne järjestetään Helsingissä ja ovat läsnäolopäiviä ilman etäyhteysmahdollisuutta, joissa läsnäolo on lähtökohtaisesti pakollinen. Lisäksi on 8 työnohjaustapaamista (5 tuntia sisältäen lounastauon), joita järjestetään etänä.

Laajuus

30 opintopistettä / 2 vuotta

Paikkakunta

Helsinki

Opetuskieli

Ruotsi, suomi ja englanti

Hakuaika

1.4 - 30.4.2023

Hae

1.4–30.4.2023

Työelämään

”Koulutus on hyödyllinen, jollei lähes välttämätönkin tuomioistuimessa rikosasioita, eritoten seksuaalirikosasioita, käsittelevälle ammattilaiselle, jolla jo on useiden vuosien kokemusta alalta.”

Esittelijäneuvos, rikosasioiden ryhmäpäällikkö, Korkein oikeus

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus on auttanut ymmärtämään laajasti oikeusprosessin kulkua ja siihen liittyviä eri tekijöitä. On ollut mielenkiintoista mm. oppia historiasta eli miten tähän on tultu; miten eri aikakaudet vaikuttavat siihen, miten rikollisia rangaistaan ja miten rikoksia tutkitaan. On myös perehdytty päätöksentekoon; onko oma ajattelu kuitenkaan kovin objektiivista. Koulutus on avannut uuden kiinnostavan maailman, eikä vähiten siksi, että moniammatillinen koulutusryhmä keskustelullaan tuo aina uusia näkökulmia.

Logo för rättspsykologi

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Humanististen tieteiden, psykologian
ja teologian tiedekunta
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

rattspsykologi@abo.fi