Kirjoita tähän hakemasi!

Terveystieteet

Terveystieteet

Terveys­tie­teiden koulu­tus­ohjelma

Ihmisen terveys ja hyvinvointi koostuvat useista palasista. Terveystieteiden opiskelija perehtyy hoidettavaan ihmiseen ja tämän terveyteen, hoitoon ja ympäröivään maailmaan. Ehkä sinua kiinnostavat kansanterveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy tai potilaiden kipujen lievittäminen. Pohdit ehkä sitä, miten koemme terveyden ja sairauden. Näitä ja muita kysymyksiä terveystieteet tarkastelevat eettisestä, kulttuurisesta ja hoidollisesta näkökulmasta. Olet aidosti kiinnostunut ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista ja haluat sekä auttaa yksittäisiä ihmisiä että kehittää hoitoa kokonaisuutena. Panostasi hoidon ammattilaisena tarvitaan monella taholla.

Kun opiskelet terveystieteitä Åbo Akademissa, pääaineesi on hoitotiede, ja suoritat ensin terveystieteiden kandidaatin ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Sivuaineiden suuntautumisvaihtoehdot ovat sosiaali- ja terveyshallinto, hoitotieteen didaktiikka, terveystieto ja terveysteknologia. Sosiaali- ja terveyshallintoa sivuaineena opiskelevat saavat valmiuksia työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaajina tai hallinnon tehtävissä. Hoitotieteen didaktiikka sopii niille, joilla on aiempi hoitoalan tutkinto ja jotka haluavat toimia ammattikorkeakoulussa tai -oppilaitoksessa opettajana tai ohjaajana. Jos valitset sivuaineiksi terveystiedon ja kasvatustieteen, saat pätevyyden toimia terveystiedon aineenopettajana. Terveysteknologia puolestaan sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita teknologian synnyttämistä mahdollisuuksista ja haasteista hoitotyössä. Voit myös valita muita sivuaineita ja halutessasi opiskella ulkomailla.

Laajuus

180+120 op / 3+2 vuotta

Paikkakunta

Vaasa

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

13–27.3.2024 klo 15:00

Hae

Haku on avoinna 13–27.3.2024 klo 15.00.

Pääaineet

Työmarkkinoilla on kysyntää hoitotyön asiantuntijoille ja he sijoittuvat pääasiassa kunnalliselle puolelle. Paikkoja on tarjolla myös yksityisellä sektorilla ja opetustyössä. Monet työskentelevät hoitoalalla esimiestehtävissä, esimerkiksi osastonhoitajana, palvelupäällikkönä tai hoivajohtajana. Johtamis- ja viestintävalmiutesi sekä ihmiseen keskittyvä lähestymistapasi auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä työelämässä!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville terveystieteilijöille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa!

Jag valde att studera vårdvetenskap eftersom jag vill få en bredare grund att stå på efter min sjukskötarexamen.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

Sähköposti

fpv-studieradgivare@abo.fi