Kirjoita tähän hakemasi!

Biotieteet

Biotieteet

Biotieteiden koulutus­ohjelma

Biotieteilijä voi tutkimuksen ja käytännön sovellusten avulla suojella ihmisten ja eläinten elämää, kehittää sairauksiin uusia parannuskeinoja tai luoda maailman merien suojelemiseen tarkoitettuja menetelmiä ja tuotteita. Biotieteiden kautta pyritään ymmärtämään ja soveltamaan tietoa, joka käsittelee kaikkea elämää ihmisen pienimmistä osasista luonnon ja ympäristön muutoksiin: molekyylejä, soluja ja biokemiallisia prosesseja, genetiikkaa, organismeja, evoluutiota, ekologiaa ja ympäristökysymyksiä. Hankit huippuosaamisesi syventymällä joko ihmiseen (mm. fysiologia, DNA, ihmiskehon soluprosessit ja -mekanismit) tai merialueisiin (biologia, biodiversiteetti, ekosysteemit ja lajit). Voit myös opiskella biologian aineenopettajaksi, jos haluat jakaa tietämystäsi muille.

Kiinnostuksen kohteesi ohjaavat pääainevalintaasi jo kandidaattiopintojen vaiheessa. Jos valitset pääaineeksi solu- ja molekyylibiotieteen, opit miten elimet ja kudokset muodostuvat ja kehittyvät, miten solut kommunikoivat ja miten geenit ohjaavat koko prosessia. Perehdyt myös kantasoluihin ja syöpäsoluihin ja uusien hoitojen kehittämiseen. Sivuaineesi on kemia, ja maisteriopintojen aikana syvennyt joko biokemiaan tai solubiologiaan. Ympäristö- ja meribiologia sopii pääaineeksi niille, jotka ovat kiinnostuneita merialueiden (erityisesti Itämeren) biologisesta monimuotoisuudesta, ekologiasta ja lajeista. Pääset osallistumaan käytännönläheisiin kenttäkursseihin ja voit valita sivuaineen biotieteiden tai luonnontieteiden parista. Kummankin pääaineen myötä sinulla on hyvät mahdollisuudet opiskella ulkomailla ja luoda kontakteja työelämää varten.

Laajuus

180 + 120 opintopistettä / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

13.3. – 27.3.2024

Hae

Haku on avoinna 13.3–27.3.2024 klo 15.00.

Biotieteilijä työelämässä

Luonnontieteiden kandidaatiksi tai filosofian maisteriksi valmistuttuasi työlläsi on merkitystä sekä ihmiselle että luonnolle, ja voit lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristökysymyksistä. Tutkija, tohtorikoulutettava, projektiasiantuntija, tuotantokemisti, tuotekehityspäällikkö, luonnonsuojelubiologi, ympäristötarkastaja ja biologianopettaja ovat esimerkkejä niistä nimikkeistä, joita koulutusohjelmastamme valmistuneilla työelämässä on. Monet työskentelevät tutkimuksen (yliopisto), opetuksen (ammattikorkeakoulut, perusopetus), tuotekehityksen (lääke- ja kemianteollisuus, laivanrakennusteollisuus) ja terveyshallinnon (valtiollinen ja kunnallinen valvonta, terveyssektori, sairaalat, työterveys, EU) parissa. Korkeakoulutettuna asiantuntijana pureudut pienenpieniin yksityiskohtiin etsiessäsi parhaita ratkaisuja. Sinun työsi on uraauurtavaa!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville biotieteilijöille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postiosoite

Biovetenskap/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Sähköposti

fnt-studieradgivare@abo.fi