Kirjoita tähän hakemasi!

Lahjoita Åbo Akademille

Åbo Akademi on koko Suomen ruotsinkielinen monitieteellinen sivistysyliopisto. Åbo Akademi vaikuttaa yhteiskuntaan sivistyksen, koulutuksen, uuden tieteellisen tiedon ja ajankohtaisen asiantuntemuksen kautta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Åbo Akademilla on merkittävä osa kansainvälisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa, jolla edistetään tervettä ja kestävää elinympäristöä, erityisesti Itämerenmaiden alueella. Åbo Akademin tutkimus ja koulutus tukee osallistavaa ja avointa yhteiskuntaa. Tutkimuksella vaikutetaan globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuosien 2018-2019 aikana olemme keränneet varoja ÅA100-vuotis rahastoon, jonka avulla on tuettu tutkijoidemme ja opiskelijoidemme kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistamalla heille tutkimus- ja opiskeluvierailuja ulkomaille. Keräys kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi jatkuu myös vuoden 2020 aikana. Tämän lisäksi tuomme esille uuden keräyskohteen: Meri on yksi Åbo Akademin neljästä strategisesta tutkimusprofiilista yhdessä Vähemmistötutkimuksen, Terveyteen liittyvien ratkaisujen sekä Kestävän tulevaisuuden teknologioiden kanssa.

Lahjoittamalla Meri tutkimukseen autat tutkijoitamme löytämään ratkaisuja meren ja merenkulun haasteisiin ympäristön ja ihmisten parhaaksi.

 

 

 

Lue lisää varainhankinnastamme, lahjoitusten käytöstä sekä ajankohtaisista lahjoituskohteistamme Meri sekä Kansainvälinen liikkuvuus, kuten myös siitä miten voit lahjoittaa alla.

 

Lahjoittamalla Åbo Akademille olet mukana luomassa edellytyksiä korkealuokkaiselle opetukselle ja tutkimukselle ruotsiksi Suomessa niin tänään kuin tulevaisuudessakin.

Päivitetty 12.5.2020