Kirjoita tähän hakemasi!

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Hyvinvoivat ihmiset, joilla on mahdollisuus hyvään koulutukseen, ovat perustana turvalliselle yhteiskunnalle ja paremmalle maailmalle, missä myös vähempiosaisista pidetään huolta. Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa koulutetaan ruotsinkielisiä opettajia kaikille koulutusasteille. Tarjoamme myös sosiaalipolitiikan, kehityspsykologian ja terveystieteiden koulutusta.

Tutkimuksemme kasvatustieteissä sekä terveys- ja sosiaalitieteissä myötävaikuttaa myönteiseen kehitykseen kaikille, iästä ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Toimimme Vaasassa.

 

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

Academill
Rantakatu 2
Vaasa
puh: +358 2 215 31 (vaihde)
s-posti: fpv@abo.fi

 

Päivitetty 1.12.2022