Kirjoita tähän hakemasi!

Luo­nnon­tie­teet

Luo­nnon­tie­teet

Luo­nnon­tie­tei­den koulu­tus­ohjelma

Luonnontieteet auttavat meitä ymmärtämään, miten maailmamme on muodostunut. Luonnon lainalaisuudet asettavat rajat ihmisen olemassaololle mutta tarjoavat samalla loputtomasti mahdollisuuksia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen. Luonnontieteiden opiskelu laajentaa perspektiiviä ja opettaa analyyttistä ja tieteellistä ajattelua. Luonnontieteilijä on utelias, kriittinen ja kiinnostunut meitä ympäröivästä maailmasta. Luonnossa esiintyvät ilmiöt ja kaavamaisuudet herättävät jatkuvasti uusia kysymyksiä, joihin etsit vastauksia.

Luonnontieteiden opiskelija voi valita pääaineekseen fysiikan, geologian ja mineralogian, kemian tai matematiikan ja yhdistää siihen itseään kiinnostavia sivuaineita. Pääaineesta riippumatta opiskelijat suorittavat ensin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon. Voit myös opiskella aineenopettajalinjalla, jolloin saat kelpoisuuden toimia kahden tai useamman aineen opettajana. Luonnontieteiden opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö, ja koulutus kehittää sekä tietämystäsi valitsemistasi aineista että yhteistyö- ja viestintävalmiuksiasi. Voit lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun sekä opiskella kieliä ja valinnaisia aineita. Näillä eväillä räätälöit juuri itseäsi eniten kiinnostavan koulutuksen.

Laajuus

180 + 120 op / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

13.3-27.3.2024

Hae

Hakuaika on avoinna 13.3-27.3.2024 klo 15.00.

Pääaineet

Luonnontieteiden opiskelija voi valita pääaineekseen fysiikan, geologian, kemian tai matematiikan.

Luonnontieteilijä työelämässä

Åbo Akademista valmistuneet luonnontieteilijät ovat haluttuja työntekijöitä teollisuudessa, elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla ja yliopistomaailmassa. Tutkija, tuotepäällikkö, opettaja ja geofyysikko ovat esimerkkejä niistä nimikkeistä, joita koulutusohjelmastamme valmistuneilla työelämässä on. Jos haluat tutkijan uralle, voit työskennellä joko yliopistoissa tai erillisten tutkimuslaitosten palveluksessa. Julkisella sektorilla on työpaikkoja hallinnon, hoitoalan ja koulutuksen parissa. Teollisuudessa ja elinkeinoelämässä luonnontieteilijät työllistyvät valmistavan teollisuuden, energia- ja kaivosteollisuuden yrityksiin, IT-, vakuutus- ja rahoitusyhtiöihin sekä itsenäisinä yrittäjinä. Åbo Akademista valmistuneilla luonnontieteilijöillä on hyvät tulevaisuudennäkymät niin palkan kuin työpaikkojenkin suhteen sekä Suomessa että ulkomailla.

Bonus: Åbo Akademin vahva tutkimusyhteisö ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa tarjoavat eteville luonnontieteilijöille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postiosoite

Naturvetenskap/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Sähköposti

fnt-studieradgivare@abo.fi