Skriv här det du söker efter!

Dataskyddsmeddelanden

Dataskyddsmeddelanden

På den här sidan samlar vi övergripande dataskyddsmeddelanden om hur personuppgifter behandlas i verksamheten vid Åbo Akademi. Du hittar kontaktuppgifter för frågor om behandlingen i de enskilda dokumenten.

Du hittar dataskyddsmeddelanden med mer information om hur personuppgifter behandlas inom enskilda projekt i anslutning till projektens egen information (i projektbeskrivningar, på projektens webbsidor m.m.).

 

Studier och examen

Forskning

Samverkan

Anställning och personal

IT-miljö

Åbo Akademis bibliotek

Centret för livslångt lärande

 

Uppdaterad 7.11.2023