Registerbeskrivning för låntagarregistret

Registerbeskrivning för låntagarregistret

Registeransvarig

Åbo Akademis bibliotek
Domkyrkogatan 2-4
20500 Åbo

Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson

Servicechef Christel Lindfors
Åbo Akademis bibliotek
Domkyrkogatan 2-4
20500 Åbo

tfn: 02-2154181
e-post: christel.lindfors@abo.fi

Registrets tekniska underhåll: CSC – Tieteellinen laskenta Oy

Registrets namn

Låntagarregistret

Registrets syfte

 • Administration av lån
 • Kommunikation mellan biblioteket och låntagarna
 • Statistiska ändamål

Registrets innehåll

 • Namn
 • Låntagarnummer
 • Födelsetid
 • Adress, e-postadress, telefon
 • Kund- och statistikkategori
 • Låntagarens beställningar, lån, reserveringar och ev. försenings- och ersättningsavgifter

Regelmässiga uppgiftskällor

 • Blankett som låntagaren själv fyller i
 • Inskrivningsuppgifter från Åbo Akademis antagningsregister genom intern filöverföring
 • Allmänna adress- och nummerupplysningskällor
 • Befolkningsregistret

Regelmässigt överlämnande av uppgifter

 • Statistiska uppgifter för den nationella biblioteksstatistiken genom teknisk kommunikation
 • Uppgifter om enskilda låntagare ges inte ut

Principerna för skyddet av registret

Uppgifterna i låntagarregistret får användas endast av bibliotekets personal för tjänstebruk. När lån returneras försvinner informationen om vem som haft lånet från registret. Blanketter med låntagaruppgifter förstörs efter inmatning i registret. Låntagare har enligt personuppgiftslagen rätt att granska sina egna registeruppgifter.

Uppdaterad 26.1.2018