Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling och Östersjön

Hållbar utveckling och Östersjön

CLL har en lång erfarenhet av fortbildningar inom hållbar utveckling. Alla ämnesområden ger möjlighet till mångvetenskapliga studiehelheter.

För att en utveckling ska anses hållbar bör kriterierna uppfyllas inom det ekologiska, ekonomiska och sociala området. Begreppet avser en process som beaktar en långsiktig helhetssyn både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det senaste inom området är att beakta kretsloppstänkandet, eller den cirkulära ekonomin, i alla typer av verksamhet.

CLL har varit involverade i det internationella nätverket Baltic University Programme (BUP) sedan starten i början av 1990-talet. BUP erbjuder årligen kurser inom hållbar utveckling och demokratifrågor. Också Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder kurser som tangerar hållbar utveckling.

 

Kontaktpersoner:

Miljö och hållbar utveckling

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

 

 

Cecilia Lundberg
Cecilia Lundberg

Lundberg, Cecilia

FD, utbildningsplanerare
+3582 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi

 

 

 

Uppdaterad 2.4.2024