Skriv här det du söker efter!

Vägledning, integration och mångfald

Vägledning, integration och mångfald

Vi erbjuder utbildning åt vägledare och handledare inom ramen för flera olika utvecklingsprojekt. Vägledare och handledare är nyckelpersoner, vars arbetsuppgifter blir allt viktigare på alla utbildningsnivåer och samhällssektorer. Den fortbildning vi erbjuder inom vägledning och handledning är dagsaktuell och angelägen för vägledarens och handledarens egen kompetensutveckling. De teman som tas upp är livslång vägledning, handledarkompetens, vägledning till sysselsättning, karriärvägledning, framtidens kompetenser m.m.

Kontaktpersoner:

 

Linda Ahllbäck

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Kulturell mångfald, integration
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

 

 

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Coaching, vägledning, digitalisering, nätkursutveckling samt integrationsfrågor
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Projektchef
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

Uppdaterad 19.6.2024