Skriv här det du söker efter!

Kultur och samhälle

Kultur och samhälle

Oavsett om man är yrkesverksam eller arbetssökande, är behovet av kompetensutveckling alltid viktig. CLL har lång erfarenhet av att erbjuda fortbildning inom kultursektorn. Hit hör bland annat olika skrivarutbildningar samt fortbildning för bibliotekspersonal. Viktiga hörnstenar i fortbildning idag är den personliga och professionella kompetensutvecklingen, kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte, välmående arbetsgemenskap och delaktighet.

Just nu är en fortbildning inom biblioteksbranschen aktuell, start i april 2023.

Har du behov av fortbildning kontakta oss!

Inom Centret för livslångt lärande verkar Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Skärgårdsinstitutets främsta uppgift är att stå som utgivare för Tidskriften Skärgård. Dessutom handhar institutet en del projekt och är medarrangör i Forum för skärgårdsforskning.

Kontaktpersoner:

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

 

Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Uppdaterad 29.11.2022