Skriv här det du söker efter!

Välmående och välfärd

Välmående och välfärd

CLL deltar i projektverksamhet, där vi utvecklar och testar nya metoder i syfte att förbättra arbetsvälmåendet bland målgruppen 55+ i arbetslivet. För personalen inom äldreomsorgen erbjuds i sin tur stöd för utvecklande av arbetsprocesser och förändringsberedskap.

CLL erbjuder via sitt nätverk av experter medverkande arbetsgemenskaper stöd i att förbättra välmående i arbetet genom webinarier, seminarier och workshopar riktat till både förmän och medarbetare. Under covid-19 epidemin har en viktig målsättning varit att förbättra personalens förmåga att bemästra förändringar och utveckla kunskap och färdigheter i krishantering.

 

Kontaktpersoner:

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Projektchef
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

 

Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Uppdaterad 19.6.2024