Skriv här det du söker efter!

Välmående och välfärd

Välmående och välfärd

CLL deltar i projektverksamhet, där vi utvecklar och testar nya metoder i syfte att förbättra arbetsvälmåendet bland målgruppen 55+ i arbetslivet. För personalen inom äldreomsorgen erbjuds i sin tur stöd för utvecklande av arbetsprocesser och förändringsberedskap.

CLL erbjuder via sitt nätverk av experter medverkande arbetsgemenskaper stöd i att förbättra välmående i arbetet genom webinarier, seminarier och workshopar riktat till både förmän och medarbetare. Under covid-19 epidemin har en viktig målsättning varit att förbättra personalens förmåga att bemästra förändringar och utveckla kunskap och färdigheter i krishantering.

Med fokus på välmående utbildas även personer med egen erfarenhet av att vara närståendevårdare till erfarenhetsmentorer med målsättningen att erfarenhetsmentorerna ska kunna erbjuda stöd, kunskap och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra i liknande livssituation.

Kontaktpersoner:

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Projektchef
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

 

Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Uppdaterad 10.10.2022