Skriv här det du söker efter!

Naturvetenskaper, matematik och teknik i skolan

Naturvetenskaper, matematik och teknik i skolan

skolresurs-logo

Skolresurs är placerad vid CLL och har som främsta uppgift att stimulera intresset för matematik, naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar i Svenskfinland.

Skolresurs mål är att sprida intresset särskilt bland barn och unga men varför inte i hela samhället. Dessa ämnesområden öppnar dörrar till fortsatta studier och en intressant yrkeskarriär. Dessutom behöver vi alla dem i vardagen, till exempel i köket, under motorhuven eller på banken.

Skolresurs, som officiellt heter Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv. Vi har aktiviteter för både lärare och elever/studerande.

Lärarna erbjuds möjligheter att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. För elever och studerande ordnar vi bland annat klubbar, kurser och skolbesök. Skolresurs strävar efter att ha verksamhet runt om i Svenskfinland med program för alla utbildningsstadier, från förskolan till gymnasiet.

Skolresurs är ett tidsbundet projekt till slutet av år 2022. Mera information på skolresurs.fi.

LUMA-center Åbo Akademi koordineras av Skolresurs. Verksamheten ingår i det nationella nätverket LUMA-center Finland som också vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik hos barn och unga. Målsättningen är att uppmuntra till högskolestudier inom dessa ämnesområden. Det finns LUMA-center vid alla universitet i Finland.

Mera information om LUMA-center Åbo Akademi på Skolresurs webbsidor.

Skolresurs och LUMA-center Åbo Akademi är placerade vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL).

 

Uppdaterad 5.1.2022