Skriv här det du söker efter!

Lärande och digitalisering

Lärande och digitalisering

CLL har de senaste tjugo åren aktivt jobbat med utveckling av nätkurser och med digitalisering av undervisningen. Målsättningen är att erbjuda undervisande personal möjligheter att utveckla de egna färdigheterna och kunskaperna inom lärande och digitalisering, samt erbjuda stöd i användning av digitala verktyg och metoder, som beaktar både pedagogiska och didaktiska lösningar. Vi vill inspirera lärarna till förnyelse av den egna undervisningen och sänka tröskeln för att utnyttja ny teknologi. CLL stöder även aktivt utvecklandet av den egna personalens kunnande inom lärande och digitalisering.

CLL deltar i utvecklandet av det kontinuerliga lärandet vid Åbo Akademi, där målsättningen är att ta fram nya utbildnings- och fortbildningsmodeller, som bättre svarar mot arbetsmarknadens kompetenskrav och arbetslivets behov av kompetensutveckling.

Under de senaste månaderna har olika lösningar för distansstudier och -arbete varit i fokus för våra projektaktiviteter.

Kontaktpersoner:

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Projektchef
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

 

Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Uppdaterad 13.2.2024