Kirjoita tähän hakemasi!

Kehityshankkeet

Elinikäisen oppimisen keskuksella (CLL) on pitkä ja vankka kokemus eri tyyppisten hankkeiden suunnittelusta, johtamisesta ja toteuttamisesta.

Käynnistämme kehityshankkeita ja olemme mukana kumppaneina, tavoitteenamme lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä kun päämääränä on kehityksen ja osaamispääoman vahvistaminen alueellisesti.  CLL ottaa mielellään tehtäväkseen sillan rakentamisen tutkimuksen ja oppimisen ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Meillä on suuri vastuu, kun yliopisto toteuttaa yhteiskunnallista velvoitettaan. Esimerkiksi Skärgårdsinstitutet (Saaristoinstituutti) on sijoitettuna yksikköömme. Instituutti julkaisee Skärgård-lehteä, osallistuu hankkeisiin ja koordinoi Åbo Akademin saaristoaiheista tutkimusta.

Hanketoiminamme pääteemat ovat jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen, elinikäinen ohjaus, työelämätaidot ja työllistyminen, integraatio ja moninaisuus, digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen, energiatekniikka, työhyvinvointi, ympäristökysymykset, kestävä kehitys sekä saariston että Itä-meren alueellinen kehittäminen.

CLL:llä on laajat yhteistyöverkostot kansallisella, pohjoismaisella ja kansainvälisellä tasolla. Meillä on 30 vuoden kokemus alueellisesta kehittämisestä ja kehittämisprojektien johtamisesta.

Etsitkö innostavaa ja osaavaa yhteistyökumppania. Ota yhteyttä! Etsimme jatkuvasti uusia näkökulmia ja jaamme mielellämme osaamistamme.

Täältä löydät kaikki ajankohtaiset kehitysprojektit, joissa olemme mukana.

Päivitetty 16.5.2019