Skriv här det du söker efter!

Arbetsliv och sysselsättning

Arbetsliv och sysselsättning

CLL har de senaste åren deltagit i utvecklandet av nya serviceformer och stödåtgärder för akademiskt arbetslösa. Det har handlat om att utveckla nya vägledningstjänster, erbjuda stöd för mer effektiv jobbsökning samt utöka kontakterna och nätverken till näringsliv och arbetsgivare. Internationella studerande är en målgrupp, som erbjudits stöd för förbättrad integration och sysselsättning genom fördjupad information om det finländska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden, samt förbättrat stöd för karriärutveckling och jobbsökning.

Kontakt:

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Projektchef
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7142, +35846 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

Uppdaterad 20.5.2024