Skriv här det du söker efter!

Grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning

Grundskolan är en otvivelaktigt viktig del av en människas uppväxt. Arbetet är intellektuellt utmanande och förutsätter en bred kompetens. Vi på CLL har mångårig erfarenhet av att ordna fortbildning inom området. Här nedan hittar du intressant fortbildning för dig som på något sätt är verksam inom den grundläggande utbildningen. Lite längre ned på denna sida hittar du även exempel på fortbildning mot offert.

Uppdaterad 12.6.2024