Fortbildning för dig som jobbar inom den grundläggande utbildningen

Fortbildning för dig som jobbar inom den grundläggande utbildningen

Vill du höja din kompetens? Denna flik gäller för dig som arbetar inom grundskolesektorn. Såväl lärare som elevvårdsteam och annan personal drar nytta av våra fortbildningar.

Grundskolan är en otvivelaktigt viktig del av en människas uppväxt. Arbetet är intellektuellt utmanande och förutsätter en bred kompetens. Vi på CLL har mångårig erfarenhet av att ordna fortbildning inom området. Här nedan hittar du intressant fortbildning för dig som på något sätt är verksam inom den grundläggande utbildningen.

Uppdaterad 5.3.2018