Skriv här det du söker efter!

AI och skolan

AI och skolan

Funderar du på hur du ska ta dig an AI i din undervisning eller har ni kanske en revidering av en digital lärstig på gång?

Under 2024 arrangeras fortbildningen AI och skolan för lärare bestående av tre moduler. Vi behandlar AI- och digital kompetens, medie- och AI-läskunnighet samt jobbar med programmeringskunnande med och utan AI. Modulerna är uppbyggda så att du får stöd både för hur du själv kan använda AI i ditt lärararbete och även för hur dina elever kan använda AI som en del av sina lärprocesser.

Det speciella med fortbildningen är att du samtidigt även kan anmäla din klass.

I fortbildningen ingår delar där vi samlar alla klasser till fyra gemensamma lektioner på distans. Det går även utmärkt att delta utan klass.

 

Målgrupp: Lärare i grundskolans åk 3-6

Anmälan: öppnar 27.11.2023

Ort: Parallella grupper i  Vasa och Helsingfors/Åbo.

Format: Flerformsutbildning med närstudieträffar och träffar online.

 

Innehåll:

Modul 1 – AI och digital kompetens

Modulen startar med att vi ser på AI och digital kompetens ur ett helikopterperspektiv: Vad säger styrdokumenten och forskningen? Vi överblickar tillgängliga AI-verktyg och stöd för implementering av dessa i undervisningen. Därtill behandlar vi aspekter gällande datasäkerhet och GDPR samt hur AI påverkar vår syn på digital kompetens.

Omfattning: Tre närstudieträffar (heldagar), fem distansträffar, en distanslektion med din klass och två undervisningsfilmer.

Datum för närstudieträffarna:

Träff 1, kl. 9.00 – 16.00, 12.3.2024 i Helsingfors eller 14.3.2024 i Vasa.

Träff 2, kl. 9.00 – 16.00, 3.4.2024 i Åbo eller 5.4.2024 i Vasa

Träff 3, kl. 9.00 – 16.00, 14.5.2024 i Helsingfors eller 16.5.2024 i Vasa

Datum för distansträffarna i Zoom:

20.3.2024, kl. 15.00 – 16.30

17.4.2024, kl. 14.00 – 15.30

24.4.2024, kl. 15.00 – 16.30

29.4.2024, kl. 15.30 – 17.00

6.5.2024, kl. 14.00 – 15.30

Distanslektion med din klass i Zoom:

23.4.2024, kl. 9.00 – 10.00

Modul 2 – Medie- och AI-läskunnighet (höstterminen 2024)

I denna modul bekantar vi oss med AI-litteracitet och medieläskunnighet i ljuset av AI (deepfakes, artificiella röster etc). Vi ser närmare på om och hur vi kan reda ut som en produkt är genererad av AI.

Vi går även igenom elevernas roll som producenter av media med och utan AI för att skapa en bättre förståelse om verktygens möjligheter.

Omfattning: Två närstudieträffar (heldagar), fem distansträffar, en distanslektion med din klass och två undervisningsfilmer.

Modul 3 – Programmeringskunnande med och utan AI (höstterminen 2024)

I den sista modulen bekantar vi oss med programmeringskunnande. I modulen ingår delarna datalogiskt tänkande, undersökande arbete och produktion samt programmerade miljöer och verksamhet i dem.

Vi ser även närmare på AI som stöd för elevernas programmering och hur framtida AI-lösningar kan se ut.

Omfattning: Två närstudiedagar (heldagar), fem distansträffar, två lektioner med din klass och en undervisningsfilm.

 

 

 

Utbildare:

Porträtt av John Henriksson John Henriksson, doktorand och utbildningsplanerare vid CLL med fokus på skolans digitalisering.
Porträtt av Linda Mannila Linda Mannila, biträdande professor vid Helsingfors Universitet, expert med fokus på digitalisering, utbildning och samhällsutveckling. Mannila föreläser och utbildar om hur tekniska framsteg påverkar och formar oss och våra organisationer.
Mia Skog, utbildningsplanerare vid CLL med fokus på hållbarhet, bedömning och digitalisering av lärande.
Roland Träskelin, utbildningsplanerare vid CLL med fokus på skolans digitalisering.

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Uppdaterad 16.2.2024