Skriv här det du söker efter!

Flexibel matematik

Flexibel matematik

Flexibel matematik (Flexma) är ett forskningsbaserat fortbildningsprogram för alla som arbetar inom småbarnspedagogik samt för lärare i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och för speciallärare.

Innehåll:

Fortbildningen kombinerar de nyaste forskningsrönen kring flexibelt matematiskt tänkande och lärande i matematik med undervisningsmaterial som utvecklats av finländska experter utgående från den senaste forskningen på området. Materialet omfattar bl.a. lektionsplaner, spelifierade lärmiljöer, lek- och verksamhetsmiljöer, digitala övningsmaterial och uppgifter. Fortbildningen är i sin helhet nätbaserad.

Ett samhälle och arbetsliv i förändring förutsätter flexibla matematiska färdigheter, bland annat matematisk modellering samt problemlösningsförmåga. Kom med och lär dig mera!

Målgrupp:

Lärare och personal inom småbarnspedagogik och förskola. Introduktionskursen lämpar sig till undervisningspersonal på alla stadier.

Uppbyggnad:

  • Mot flexibelt matematiskt tänkande (3 sp)
  • Matematiska lek- och verksamhetsmiljöer i småbarnspedagogik (6 sp)
  • Identifiering av stödbehov i utvecklingen av matematiska färdigheter hos 3–5-åringar (2 sp)

Programmet startar med introduktionskursen ”Mot flexibelt matematiskt tänkande” och följs sedan av de två specialkurserna. Man kan välja att delta i alla (11 sp) eller välja ut dem man är särskilt intresserad av (2–6 sp). Mera information och anmälan på denna sida.

Utbildare:

Åbo Akademi/FPV

Programmet finansieras av Utbildningsstyrelsen och leds av Åbo universitet. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, tillsammans med Skolresurs vid Centret för livslångt lärande, står för den svenskspråkiga delen av fortbildningen.

Avgift: 

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Uppdaterad 16.12.2021