Skriv här det du söker efter!

Flexibel matematik 2.0

Flexibel matematik 2.0

Flexma – eller Flexibel matematik 2.0 – är ett nätbaserat fortbildningsprogram avsett för alla som jobbar inom småbarnspedagogik och nybörjarundervisning.

Fortbildningen kombinerar de nyaste forskningsrönen kring flexibelt matematiskt tänkande och lärande i matematik med undervisningsmaterial som utvecklats av finländska experter utgående från den senaste forskningen på området. Materialet omfattar bl.a. lektionsplaner, spelifierade lärmiljöer, lek- och verksamhetsmiljöer, digitala övningsmaterial och uppgifter. Fortbildningen är i sin helhet nätbaserad.

Ett samhälle och arbetsliv i förändring förutsätter flexibla matematiska färdigheter, bland annat matematisk modellering samt problemlösningsförmåga. Kom med och lär dig mera!

Målgrupp:

Lärare och personal inom småbarnspedagogik och förskola. Introduktionskursen lämpar sig till undervisningspersonal på alla stadier.

Innehåll: 

  • En modul (kurs) för alla som deltar i Flexma-fortbildningen.
  • Två moduler (kurser) för småbarnspedagoger.

Programmet hösten 2020:

  • Mot flexibelt matematiskt tänkande
  • Matematiska lek- och verksamhetsmiljöer i småbarnspedagogik

Programmet startar i september 2020 med introduktionskursen ”Mot flexibelt matematiskt tänkande” och följs sedan av två specialkurser. Man kan välja att delta i alla (11 sp) eller välja ut dem man är särskilt intresserad av (2–6 sp). Mera information och anmälan på denna sida.

Utbildare:

Åbo Akademi/FPV

Programmet finansieras av Utbildningsstyrelsen och leds av Åbo universitet. Skolresurs vid Centret för livslångt lärande, tillsammans med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, står för den svenskspråkiga delen av fortbildningen.

Avgift: 

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Uppdaterad 2.3.2021