Skriv här det du söker efter!
Dekorativ bild

Trygghet, samhörighet och respekt

Dekorativ bild

Trygghet, samhörighet och respekt

Vi tar nya tag för en skola utan mobbning! 

Varje elev och studerande ska känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Vi arbetar förebyggande mot mobbning, trakasserier, diskriminering och våld.

Kom med och uppdatera ditt kunnande i mobbningsförebyggande arbete. Du får som deltagare stöd i att utveckla er skolas insatser mot mobbning och bygga en trygg gemenskap.

Fortbildningshelheten utgår ifrån de nya lagändringarna gällande elev- och studerandevården samt Utbildningsstyrelsens program “Säg nej till allt våld” för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Ni får stöd och handledning att processa och uppdatera er skolas antimobbningsplan. Delta gärna i fortbildningen med ditt team!

Personalen inom grundläggande utbildning erbjuds ökad kunskap, färdigheter och kompetens i hur man bygger upp och stärker en trygg verksamhetskultur. Varje elev och studerande ska få känna sig sedd, hörd och betydelsefull.

Målet med fortbildningshelheten är också att öka deltagarnas kännedom om och kompetens att använda effektiva mobbningsförebyggande metoder samt även hur de systematiskt kan utveckla och stärka det mobbningsförebyggande arbetet vid sin egen enhet.

 

Teman ur innehållet:

 • förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld
 • värdegrundsarbete i skolan
 • stärkande av sociala färdigheter, gruppdynamik
 • ensamhet och skolfrånvaro
 • nätmobbning, sexuella trakasserier, sociala medier och spel
 • mobbning som brott och skolans ansvar
 • krisberedskap och krishantering
 • det mångprofessionella samarbetet och ledarskapets betydelse i antimobbningsarbetet
 • stöd och handledning i uppdateringen av antimobbningsplaner och ingripande verksamhet

 

Genomförande:

Fortbildningen arrangeras som hybridfortbildning på två orter (Vasa och Åbo) med både närstudiedagar (föreläsningar, diskussioner och workshops) samt webbinarier.

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen. I fortbildningen deltar man i mån av möjlighet som team och målet är att den skolvisa antimobbningsplanen processas och uppdateras och presenteras bland de medverkande vid fortbildningens slut.

I den första och sista delen förväntas rektor eller någon ur skolans ledningsgrupp delta en dag.

 

Tidtabell och innehåll: 

Åbo: 

12 – 13.2.2024 kl. 9.00  16.00

Vasa

14-15.2.2024 kl. 9.00 – 16.00

Närstudiedagar

Dag 1: Hur utveckla och leda en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur

Dag 1 deltar teamet tillsammans med rektor eller någon ur skolans ledningsgrupp

Dag 2: Förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan

Online

Mars 2024

Gemensamma Åbo och Vasa

Webbinarier

 1. Mobbning som brott och skolans ansvar
 2. Mobbningsförebyggande verksamhet i skolan – två modeller
Åbo

9-10.4.2024 kl. 9.00 – 16.00

Vasa

11-12.4.2024 kl. 9.00 – 16.00

Närstudiedagar

Dag 1: Ingripande verksamhet och antimobbningsplaner

Dag 2: Krisberedskap och krishantering

Online

April 2024

Gemensamma Åbo och Vasa

Webbinarier

 1. Ensamhet och skolfrånvaro
 2. Nätmobbning och sociala medier
Hösten 2024 Närstudiedag och webbinarium:

Det mångprofessionella samarbetet – uppföljande och utvärderande verksamhet

 

Processledare: 

Ulrika Willför – Nyman

 

Kontaktpersoner:

Utbildningsplanerare
Maria Wingren
E-post: maria.e.wingren@abo.fi

Arna Pellas
arna.pellas@abo.fi

Eva Åstrand
eva.astrand@abo.fi

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 23.1.2024