Skriv här det du söker efter!
Banner för projektet Språksilta

Språksilta

Banner för projektet Språksilta

Språksilta

Vill du inspirera och motivera eleverna till inlärning av det andra inhemska språket?

I fortbildningen Språksilta får du ta del av forskning, kunskap och modeller som stöder dig i ditt arbete med motivation och språkmedvetenhet i språkinlärningen. Språksilta är en tvåspråkig fortbildning för lärare som undervisar finska i svenskspråkiga skolor eller svenska i finskspråkiga skolor. Du får utveckla sätt att öka glädje i språkinlärningen tillsammans med andra.

 

Målgrupp:

Lärare i grundskolan (åk 1-9) som undervisar i det andra inhemska språket, finska eller svenska. Det öppna webbinariet riktas till lärare, rektorer, bildningschefer och andra intresserade.

 

Innehåll och arbetssätt:

Fortbildningen består av 5 moduler. Fortbildning inleds med ett öppet webbinarium med aktuell forskningsbaserad information om läget för inlärning av finska och svenska i grundskolan. Modulerna 2-5 bildar en helhet och består av närstudietillfällen och workshops samt slutseminarium med möjlighet att nätverka med andra lärare i finska och svenska. Modulerna innehåller också reflektionsuppgifter för deltagarna för att fördjupa lärandet och uppföljningsträffar med möjlighet till ytterligare diskussion och frågor.

 

Modul 1: Öppet webbinarium

I det inledande webbinariet behandlas Nationalspråkstrategin, Program för utveckling av det andra inhemska språket och NCU:s kartläggningar av inlärning av A1-finska i de svenskspråkiga skolorna och B1 svenska i de finskspråkiga skolorna. Webbinariet är tvåspråkigt och riktas speciellt till lärare i det andra inhemska språket samt rektorer och bildningschefer. Man kan välja att delta endast i detta webbinarium.

Tidpunkt och plats: 2.11.2023 kl. 14-16 via Zoom

Utbildare: Marita Härmälä (NCU), Carola Åkerlund, Yvonne Nummela (UBS)

Modul 2:

Modulen består av en närstudiedag med forskningsbaserat innehåll och praktiknära uppgifter. Närstudiedagen med samma innehåll erbjuds i Vasa och Åbo och dagen följs av en uppföljningsträff.

Tidpunkt: Januari 2024

Modul 3:

Den tredje modulen består av online workshopar om temat språk och språkinlärning. Deltagarna väljer att delta i fem av dem utgående från eget intresse och behov. Workshoparna är svensk-, finsk- eller tvåspråkiga. Efter workshoparna ordnas möjlighet till ytterligare diskussion och frågor.

Tidpunkt: Februari-mars 2024

Modul 4:

Modulen består av en närstudiedag med forskningsbaserat innehåll och praktiknära uppgifter. Närstudiedagen med samma innehåll erbjuds i Vasa och Åbo. Dagen följs av en uppföljningsträff.

Tidpunkt: April 2024

Modul 5: Nätverksträff

Fortbildningen avslutas med en nätverksträff med korta föreläsningar, diskussion och nätverkande. Svenska NU presenterar sina erfarenheter om vänskolprojekt med syfte att finna lösningar för hur barn och unga från finsk- och svenskspråkiga skolor kan bekanta sig med den andra språkgruppen och dess kultur för att stödja motivation att studera det andra språket. Nätverksträffen ordnas i maj i samarbete med Svenska NU i Hanaholmen, Esbo.

Tidpunkt: Maj 2024

 

Ort:

Helheten genomförs som flerformsutbildning med ett inledande webbinarium, online workshopar och närstudietillfällen. Närstudietillfällena med samma innehåll ordnas förslagsvis på orterna Vasa och Åbo. Fortbildningen avslutas med nätverksträff i Hanaholmen, Esbo.

 

Avgift:

Fortbildningen Språksilta finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 21.9.2023