Skriv här det du söker efter!

Mediekompassen

Mediekompassen

Vad är viktigt att känna till om den nya AI-utvecklingen i skolvärlden och utanför?

Kom med och öka din kompetens kring ämnet, reflektera med kolleger och utbildare kring kunskap om digital säkerhet, källkritik och elevens delaktighet i det digitala samhället och skapa fungerande strukturer för elevernas arbete kring medieläskunnighet!

Fortbildningshelheten Mediekompassen behandlar teman som AI i undervisningen, källkritik, medieläskunnighet och digital kompetens.

Tillsammans skapar vi en trygghet i att hantera AI och andra nya verktyg i undervisningen där elevens lärande sätts i fokus.

 

Hur lär vi elever att hantera information och förhålla sig till AI, istället för att stänga ner alla skärmar och informationsflödet?

 

Målgrupp: lärare i grundskolans åk 5-9

Format: hybridfortbildning som innehåller både närstudiedagar och distansträffar

Arbetssätt: Deltagarnas egna arbete består av att skapa och dokumentera den egna lärstigen med stöd av sakkunniga, framför allt under frågestunderna

Omfattning: Fortbildningen består av fyra valbara moduler.

Tidpunkt: Datum meddelas snart.

 

Dekorativ bild

 

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 15.4.2024