Skriv här det du söker efter!

Mediekompassen

Mediekompassen

Fortbildningshelheten Mediekompassen ger lärare i åk 5-9 nya infallsvinklar och ökad kompetens kring den digitala samhällsutvecklingen som ställer skolan inför nya krav och möjligheter. Vi behandlar teman som AI i undervisningen, källkritik, medieläskunnighet och digital kompetens. Tillsammans skapar vi en trygghet i att hantera AI och andra nya verktyg i undervisningen där elevens lärande sätts i fokus.

Kom med och öka din kompetens kring ämnet, reflektera med kolleger och utbildare tex kring kunskap om digital säkerhet, källkritik och elevens delaktighet i det digitala samhället och skapa fungerande strukturer för elevernas arbete kring medieläskunnighet!

Målgruppen är lärare i åk 5-9 och projektet riktar sig till 50 lärare. Fortbildningen innehåller närstudiedagar och nätbaserade delar och pågår våren 2024- våren 2025.

Dekorativ bild

 

Modul 1, VÅREN 2024

Källkritik & källtillit

 

Närstudiedag i Tammerfors, mars 2023

– Alternativa fakta och post-sanning

– Konspirationer och propaganda

– Tolkning och bedömning av medier enligt Nylitteracitet

Distansträffar: 6st

– Arbeta källkritiskt

– Skapa egna fake news med digitala verktyg och tjänster (AI-verktyg och traditionella

produktionsverktyg)

– Skapa en mångsidig bedömningskultur med hjälp av digitala verktyg

– Frågestunder 2st

 

Modul 2, HÖSTEN 2024

Hitta det du söker

 

Närstudiedag i Vasa (streamas till övriga deltagare)

– Nå ut ur filterbubblan

– Populärvetenskap, vetenskap och allt där emellan

– Får man referera till Wikipedia?

Distansträffar 6st

Teman:

– Sökningens grundstenar (sökverktyg, sökord, AI-sökverktyg etc)

– Vad får man referera till och hur gör man?

– Medier som informationsverktyg

– Förståelse av mediernas effekter

– Frågestunder: 2st.

 

Modul 3 VINTERN 2024-5

Våra digitala fotspår

 

Närstudiedag i Åbo/Helsingfors (streamas till övriga deltagare)

– Big data & data analytics, machine learning. Vad används all data till och varför är det så

viktigt att vi vet vad den används till?

– Dina digitala rättigheter och skyldigheter

– Tryggt i mediemiljöer enligt Nylitteracitet

Distansträffar 6st

Teman:

– Trygghet via gemensamma strukturer

– Digitalt föräldraskap

– Ansvarsfullt i mediemiljöer

– Digitalt välbefinnande & ergonomi

– Frågestunder: 2st.

 

Modul 4, VÅREN 2025

Disruptiva tekniker runt hörnet

 

Närstudiedag i Tammerfors

– Vad säger spåkulan kring digital samhällsutveckling?

– Kompetensfokus i klassrummet

– Nya och kommande tjänster och verktyg för undervisningen

Distansträffar 6st

Teman:

– Framtidsdiskussion och kartläggning av våra förutsättningar

– Elevens delaktighet som digital påverkare

– Kompetenser i ämnen och årskurser – hacka läroplanen!

– Demonstrationer av nya tjänster och verktyg

– Frågestunder: 2st.

 

Samtliga utbildningsdelar grundar sig i avsnittet Medieläskunnighet i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Deltagarnas egna arbete består av att skapa och dokumentera den egna lärstigen med stöd av sakkunniga, framför allt under frågestunderna

Uppdaterad 1.11.2023