Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap 2024, 25 sp

Utbildningsledarskap 2024, 25 sp

  • Verkar skolledning som ett intressant och utma­nande tema?
  • Har du funderat på att söka ett rektorsjobb i framtiden?

 

Utbildningsledarskap, 25 sp syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda läroanstaltens verksamhet mot de mål som uttrycks i nationella lagar och styrdokument.


Målgrupp:

Utbildningsprogrammet vänder sig till lärare som önskar få behörighet som rektor enligt förordningen för behörighetsvillkor för undervisningspersonal 986/98, 865/05.

 

Innehåll:

Programmet innehåller sammanlagt 12 fortbildningsdagar som genomförs som flerformsstudier under 1 år. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläsningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturuppgifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

 

Moduler:

1. Introduktion till pedagogiskt ledarskap
2. Skolans verksamhetskultur
3. Strategiskt ledarskap och skolutveckling
4. Skolans styrning och förvaltning

 

Processledare:

Torbjörn Sandén PeD Torbjörn Sandén har mångårig erfarenhet av fortbildning av såväl blivande som verksamma rektorer, ett brett forskningsnätverk och har även medverkat i forskningsprojekt kring ledarskap och lärande.
PeM Roland Träskelin har mångårig erfarenhet som biträdande rektor och är nu verksam som utbildningsplanerare och fortbildare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akdemi med fokus på skolledning och skolutveckling.

 

Utbildare:

PeD Michael Uljens, docent vid Helsingfors universitet, professor i pedagogik vid Åbo Akademi
PeD Petri Salo, docent vid Tammerfors universitet, professor i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi
Porträtt av Janne Elo PeD Janne Elo, universitetslektor i pedagogik och vuxenpedagogik vid Åbo Akademi
Ann-Sofie Smeds-Nylund PeD Ann-Sofie Smeds-Nylund, universitetslektor i pedagogik vid Åbo Akademi
Porträtt av Siv Saarukka FD Siv Saarukka har doktorerat på temat rektorers ledarskap och har mångårig erfarenhet av att undervisa i pedagogiskt ledarskap.
Porträtt av Alex Mäkiharju PeM Alex Mäkiharju, doktorand, universitetslärare i yrkesundervisningen didaktik vid Åbo Akademi

Ort:

Fortbildningen genomförs som flerformsstudier i form av närstudier i Tammerfors och distansstudier via Zoom (OBS – ej hybridundervisning).

Tidpunkt:

Fortbildningens andra omgång startar i augusti 2024 och pågår till april 2025. För program se separat länk i höger spalt.

Omfattning: 25 sp

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

 

Uppdaterad 5.3.2024