Skriv här det du söker efter!

Se dig omkring

Se dig omkring

Vill du uppdatera och stärka din ämnesdidaktiska och pedagogiska kompetens inom ämnet omgivningslära? Då är fortbildningen ”Se dig omkring” just för dig.

Fortbildningen fokuserar på undersökande arbetssätt inom omgivningsläran och bedömningen av dem. Vi lyfter även det språkstärkande arbetet och för ämnet lämpliga former av genrepedagogiken. Fortbildningen kommer därtill att guida lärarna i det proaktiva arbetet för mer trygga elever med en positivare framtidstro ur hållbarhetsperspektivet.

Målgrupp

Klasslärare åk 3–6

Genomförande

Fortbildningen pågår under ett läsår och innehåller 4 valbara moduler:

  • Modul 1: Undersöka och bedöma mångsidigt
  • Modul 2: Skrivstärkande undervisning också i ämnen som omgivningslära
  • Modul 3: Mångfalden utanför dörren 
  • Modul 4: Hållbarhetsundervisning med positiva handavtryck 

Man kan välja att delta i alla fortbildningens delar, eller plocka de delar man är mest intresserad av. Läs mer om de olika modulerna nedan.

Tidpunkt

Hösten 2024 – våren 2025

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan: 

Anmälan via CRM-plattformen.

 

Modulens innehåll:

 • Webbinarserie med Ann-Catherine Henriksson
  • Del 1. Ett undersökande arbetssätt – hur kombinera detta med olika kompetenser och läroämnets mål, innehåll och kriterier? (4.9 kl. 15-16)
  • Del 2. Bedömning före, under och efter en temahelhet – hur eleven får möjlighet att visa sitt kunnande på mångsidiga sätt (24.9 kl. 15-16)
 • Närstudiedag utomhus med Mats Braskén
  • Del 3a. Åbo (8.10 kl. 9-15)
  • Del 3b. Pedersöre (10.10 kl. 9-15)
   • Under dagen jobbar vi med konkreta exempel på hur man kan bedömma olika temahelheter på andra sätt än med prov.

Bedömning kan vara så mycket mer än skriftliga prov. I modulen kommer vi jobba med bl.a. undersökande arbetssätt och temahelheter och gå igenom hur man kan få in bedömning på olika vis under arbetets gång. Modulen kommer hållas under hösten 2024.

Mats Braskén
Mats Braskén
Ann-Catherine Henriksson

Modulens innehåll:

 • Webbinarserie med Annette Kronholm
  • Del 1. Genrepedagogik – jämlika  förutsättningar för läs- och skrivkunnighet (7.11 kl. 15-17)
  • Del 2. Cirkelmodellen – vägar till stöttning i genrer som facktext och rapport (16.1 kl. 15-17)

Forskning visar att elever i de lägre årskurserna 1-6 skriver övervägande självbiografiska och fiktiva berättelser. Hur stöttar vi eleverna utvidga genrerepertoaren och också skriva att facktexter och opinionstexter? Hur bäddar vi samtidigt för skriviver i ett läroämne som omgivningslära? Genrepedagogik och cirkelmodellen dämpar skrivmotstånd och prestationskrav, samtidigt som läraren erbjuds verktyg för att uttrycka förväntningar och kvalitetskrav på texter.

Föreläsningarna utgår från projekt Skrivande skolas (2020-23) syn på varje lärare som skrivlärare i eget ämne. Under tillfället presenteras och delges de materiella skrivstöd som framtagits i projektet. Skrivande skola tar skrivstöden vidare till aktiv skrivstöttning, praxisexemplen är viktiga inslag.

Föreläsningarna sker på distans. Alla bör ha egen dator som skrivverktyg. Bekanta dig med Skrivande skola genom den Padlet som sänds ut före tillfället, samt på vår hemsida www.skrivandeskola.fi.

Annette Kronholm
Annette Kronholm

 

Modulens innehåll:

 • Närstudiedag med Elin Kjellberg

Vi undersöker biodiversiteten på området genom att titta på spännande och vackra mossor och lavar. Vi funderar också på hur artkännedom kan skapa en närmare relation till närmiljön och hjälpa oss varva ner i vardagen. Aktiviteterna är planerade för att kunna utföras på den egna skolgården med enkel utrustning.

Tillfället ordnas under våren 2025 i Helsingfors.

Elin Kjellberg
Elin Kjellberg

Modulens innehåll:

Klimatförändringen och tillhörande hotbilder är en källa till ångest hos många, och därför är det viktigt att ge unga verktyg som visar att man också med små medel kan göra skillnad och påverka miljön och sin framtid.

Vårt ekologiska handavtryck består av allt det positiva vi gör för miljön och andra. I modulen kommer vi bland annat gå igenom hurdana praktiska övningar man kan ha då man pratar om hållbar utveckling i skolan och hur man, bland annat genom att jobba med ekologiskt handavtryck, kan få in en känsla av framtidstro och delaktighet hos eleverna.

Modulen kommer äga rum under våren 2025. Mer info på kommande.

Uppdaterad 15.5.2024