Skriv här det du söker efter!

Kom med i POLY och ta del av fortbildning och handledning för att effektivera reviderande och implementeringen av den lokala läroplanen. Både kap 6 och kap 14 revideras i den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen under hösten 2022. Kapitel 14 träder i kraft 1.8 2023.

 

Format:

Fortbildningen genomförs som en flerformsfortbildning och innehåller både närstudier och webbaserade delar.

Tidtabell:

Fortbildningen startar hösten 2022 och avslutas på våren 2024

Målsättningar:

Stöda skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 14 och kap 6 (modul 1).

Stöda kollegier i att kunna implementera det reviderade kap 14 och kap 6 dvs planera upp lärande och bedömning enligt bedömningskriterierna (modul 2).

Stöda kollegier i göra upp bedömningsplaner på skolnivå och ämnesnivå för att kommunicera det reviderade kap 14 och kap 6 till elever och vårdnadshavare (modul 3).

Arbetssätt:

Gemensamma närstudier, webbinarier, multimediapaket och grupp- samt individuella arbetsuppgifter.

Plats:

I Vasa och i Åbo och möjlighet till deltagande på distans.

 


I denna Thinglink har vi samlat presentationerna från POLY webbmässa

Modul 1

Målgrupp: Ledningsgrupper och kollegier inom grundläggande utbildning. Rektorer och lärare som skall uppdatera kommunens eller stadens lokala läroplan.

Innehåll: Modulen stöder skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 6 och kap 14.

Arbetssätt: Gemensamma närstudier, grupp- samt individuella arbetsuppgifter. Två närstudiedagar i Åbo eller i Vasa samt webbinarier och en gemensam avslutning i form av webbmässa.

 • Träff 1: Läsårsbedömningen i åk 6 förnyas den 1.8.2023

13.1 2023 i Åbo (på plats, med möjlighet att delta på distans) – Program

eller

3.2 2023 i Vasa (på distans, med möjlighet att delta på plats) – Program

Direkt till anmälan

 • Webbinarium 1, måndag 3.4.2023 kl. 14.00 – 16.00
  Tema: Skolutveckling med fokus på bedömning

Utbildare och föreläsare: Åsa Hirsh, universitetslektor, Göteborgs universitet

 • Träff 2: Revidering och implementering av den lokala läroplanen

5.5.2023 i Åbo, närstudiedag och 12.5.2023 i Vasa, närstudiedag

 

 • Webbinarium 2, september 2023
  Tema: (under utveckling med ledningsgrupper)
 • Webbinarium 3, november 2023
  Tema: (under utveckling med ledningsgrupper)
Modul 2

Målgrupp: Hela kollegier

Innehåll: Hur planera lärande utgående från de reviderade kunskapskraven?

Arbetssätt: Varje skola som deltar i POLY skall under året 2023 arrangera fem workshops, (3 studietimmar per workshop) utgående från det materialpaket med diskussionsövningar som sammanställs utgående från kartläggningen som gjorts.

Två Q&A-tillfällen kommer att arrangeras för att stöda kollegierna om frågor uppstått kring implementeringen av kunskapskraven.
Q&A arrangeras via Zoom i mars 2023 och 24.10 kl 15-16 (https://aboakademi.zoom.us/j/64512948678 ).
Inför Q&A, skriv in dina frågor här: https://forms.office.com/r/FGGDKLv75B

Modul 3: Utveckla skolans bedömningskultur

Målgrupp: 60 lärare

Innehåll:

Vill du fördjupa dig i bedömning av kompetenser, digitala verktyg och bedömning av digitala produkter eller bedömning inom språk?Lärarna utvecklar verktyg för bedömning och bedömningsplaner inom tre olika områden. Produkterna presenteras på webbmässan 10.4.2024 som riktar sig till alla deltagare i POLY.

Modulen börjar i september 2023 och du/ni väljer minst en av inriktningarna nedan. Om du önskar delta i flera behöver du anmäla dig separat till den andra inriktningen.

Bedömning av hållbar kompetens – Mia Skog
1. Hur bedöma hållbar utveckling? 20.9 kl 9-12 (på plats & streamas)
2. Bedömning av kunskaper, färdigheter och kompetenser –webbinarium 7.12 kl 14-15.30
https://crm.abo.fi/Events/2506/Apply 

Bedömning av språk  med Arna Pellas
Bedömning av kommunikativa färdigheter inom språkundervisning. 14.11 kl 15.00-18.00 i Raseborg (på plats & streamas)
Webbinarium: Språkportföljen 14.12 kl 14.00-15.30

Digitala verktyg och bedömning med John Henriksson
Webbinarium:  Fuskgenerator eller kritisk vän? – Inblick i AI ur bedömningsperspektiv och tankar framöver. Den 11.12 kl 14.00-15.30

Digital summativ dokumentation med Qridi & bedömning av digitala produkter i Pargas. Den 25.1-24 kl 15:00-17:30 (på plats & streamas)

Öppen webbmässa inom POLY den 10.4.2024 

Program:  

Kl 14.00-15.00 Den lärande hjärnan – att bedömas eller utvecklas? Anna Tebelius Bodin, folkbildare

Kl 15.00 -15.25 Qridi som bedömningsverktyg, Minttu Myllynen, lärare, Kyrkfjärdens skola

Kl 15.00-15.25 Bedömning i fokus vid samplanering Mia Malmsten, lärare, Katarinaskolan

Kl 15.30 -15.55 Målkort med lokalt innehåll – Bedömningsverktyg för lärare i Pargas. Helena Lundström-Kolari, vicerektor, Malms skola

Kl. 15.30 – 15.55 Formativ och summativ bedömning med AI, Mia Skog, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Kl 16:00-17.00 Testbasterat lärande- flera prov mera lärande?  Professor Bert Jonsson och professor Lars Nyberg, Umeå universitet

Anmälan här

 

Utbildare och föreläsare:

Personporträtt av Maj-Len Engelholm Maj-Len Engelholm, undervisningsråd i Utbildningsstyrelsen – Bedömning
Ann-Cathrine Henriksson, utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Åsa Hirsh,universitetslektor, Göteborgs universitet
Personporträtt av Yvonne Nummela Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen – Finska
Personporträtt av Ninna Ojanen Ninni Ojanen, sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen – E-grunder
Porträttbild på NajatQuakrimSoivio Najat Ouakrim-Soivio, forskare och rektor  –  Bedömning
Mia Skog,  utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Tjänstledig.

 

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. 

 

Uppdaterad 12.4.2024