Skriv här det du söker efter!

MULTI - lärande och bedömning med hjälp av kunskapskrav

Inom fortbildningen MULTI får du verktyg för att länka samman de nya kunskapskraven i årskurs 3-6 med elevens lärande och bedömning. Du kommer att få bekanta dig med en palett av kunskapskrav från olika ämnen.

Målet med fortbildningen är att öka likvärdigheten och mångsidigheter i bedömningen av elevers kunnande, genom:

 • att du som lärare reflekterar över dina egna bedömningspraktiker
 • att du för professionella diskussioner kring bedömning
 • att du granskar din egen uppfattning om bedömning
 • att du inhämtar ny kunskap för att kunna uppdatera din egen förståelse av bedömning

Arbetssätt: MULTI genomförs som en flerformsfortbildning under 2023-2024. I fortbildningen ingår, förutom närstudier och webbinarier, litteraturstudier och grupp- och individuella arbetsuppgifter. Närstudiedagarna genomförs på två orter, i Vasa och Helsingfors. Välj anmälan enligt var du planerar delta i närstudiedagarna.

Målgrupp: lärare inom grundläggande utbildning

 

Innehåll:

Del 1: Samsyn kring bedömning

Del 1 öppnar upp det allmänna bedömningskapitlet 6. Den är obligatorisk för dig som deltagare och sträcker sig genom hela fortbildningshelheten. Del 1 består av ett start- och slutseminarium och ett webbinarium.

Teman som tas upp:

 • Bedömning enligt styrdokument
 • Lärarens bedömningskompetens: progressionstänket i målen och bedömningen
 • Provkonstruktion och val av metod enligt mål
 • Bedömning av mångvetenskapliga lärområden
 • Bedömning av mångsidig kompetens

Del 2: Ämnesvisa fortbildningsdagar

De ämnesvisa fortbildningsdagarna ger en möjlighet för dig att fördjupa dig i åtminstone 4 valfria ämnens bedömningsarbete och ämnesdidaktik utgående från mål och kunskapskrav i Lp14.

Närträffarna ger lärarna verktyg att planera lärande och bedömningen ur ett ämnesdidaktisktperspektiv. Närstudiedagarna har alla en liknande struktur som ger lärarna verktyg att planera det egna bedömningsarbetet. Till varje närstudiedag finns även ett webbinarierna vilket erbjuder möjlighet för deltagarna att samarbeta på en nationell nivå samt att ställa frågor till utbildarna.

 

Ämnesvisa fortbildningsdagar, välj att delta i minst fyra av dessa

Mål för dig som deltagare:
Du får förståelse för målen i det aktuella ämnet och hur de kan synliggöras och tillämpas i lärandet och bedömningsarbetet.
Du får insikt i hållbar och mångsidig bedömningsplanering och bedömningspraxis.

Arbetsmetod: Gemensam analys av styrdokument och centralt innehåll, praktisk bedömningsplanering i dialog med utbildarna.

 • Bedömning i omgivningslära (fysik och kemi)

närstudiedag Helsingfors 27.9 kl. 9 – 16

närstudiedag Vasa 29.9 kl. 9 – 16

webbinarium 9.10 kl. 14.30 – 16.30

Utbildare: Mats Braskén, universitetslektor i fysikens didaktik, ÅA och Berit Kurtén, utbildningsplanerare, CLL

 • Bedömning i matematik

närstudiedag Vasa 1.11 kl. 9-16

närstudiedag Helsingfors 3.11 kl. 9-16

webbinarium 16.11 kl. 14.30 – 16.30

Utbildare: Ann-Sofi Röj-Lindberg, forskningsledare i de matematiska ämnenas didaktik, ÅA

 • Bedömning i slöjd

närstudiedag Vasa 20.11 kl. 9 – 16

närstudiedag Helsingfors 22.11 kl. 9 – 16

webbinarium 8.12 kl. 14.30 – 16.30

Utbildare: Juha Hartvik, universitetslektor i slöjdpedagogik, ÅA

 • Bedömning i gymnastik

närstudiedag Vasa 10.1.2024 kl. 9 – 16

närstudiedag Helsingfors 12.1.2024 kl. 9 – 16

webbinarium 24.1.2024 kl. 14.30 – 16.30

Utbildare: Joni Kuokkanen, universitetslektor i gymnastikens didaktik, ÅA

 • Bedömning i bildkonst och musik

närstudiedag Helsingfors 17.1 kl. 9 – 16

närstudiedag Vasa 19.1 kl. 9 – 16

webbinarium 31.1 kl. 14.30 – 16.30

Utbildare: Mikael Pennanen-Dahlbäck, universitetslärare i musikens didaktik med spelning, ÅA och Johan Vikström, lektor i bildkonst, ÅA

 • Bedömning i främmande språk, engelska och andra inhemska språk, finska

närstudiedag Vasa 6.3 kl. 9 – 16

närstudiedag Helsingfors 8.3 kl. 9 – 16

webbinarium 26.3 kl. 14.30 – 16.30

Utbildare: Kirsi Wallenheimo, universitetslektor, pedagogik, Helsingfors universitet

 • Bedömning i modersmål och litteratur, svenska, närstudiedag v 13 och webbinarium v 16

Utbildare: Jan Hellgren, ledande utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering

 

Processledare: Arna Pellas, utbildningsplanerare och Mia Skog, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Uppdaterad 17.5.2023