Skriv här det du söker efter!

MULTI - lärande och bedömning med hjälp av kunskapskrav

Inom fortbildningen MULTI får du verktyg för att länka samman de nya kunskapskraven i årskurs 3-6 med elevens lärande och bedömning. Du kommer att få bekanta dig med en palett av kunskapskrav från olika ämnen och planera din egen bedömning med stöd av utbildarna.

Målet med fortbildningen är att öka likvärdigheten och mångsidigheter i bedömningen av elevers kunnande, genom:

 • att du som lärare reflekterar över dina egna bedömningspraktiker
 • att du för professionella diskussioner kring bedömning
 • att du granskar din egen uppfattning om bedömning
 • att du inhämtar ny kunskap för att kunna uppdatera din egen förståelse av bedömning

Arbetssätt: MULTI genomförs under 2023 – 2024 och består av närstudiedagar och individuella uppgifter samt gruppuppgifter. Närstudiedagarna genomförs i Helsingfors hösten 2023-våren 2024 och i Österbotten hösten 2024.

Målgrupp: lärare inom grundläggande utbildning

 

Innehåll Österbotten: 

Ämnesvisa fortbildningsdagar

De ämnesvisa fortbildningsdagarna ger en möjlighet för dig att fördjupa dig i olika ämnens bedömningsarbete och ämnesdidaktik utgående från mål och kunskapskrav i Lp14. 

Närträffarna ger dig verktyg att planera lärande och bedömningen ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Närstudiedagarna har alla en liknande struktur som ger dig verktyg att planera det egna bedömningsarbetet.

Välj två av följande närstudiedagar, som du deltar i:

 

Bedömning i främmande språk, engelska och andra inhemska språk, finska,

Vasa, Academill 19.8.2024 kl 9-16

Utbildare: Kirsi Wallinheimo, universitetslektor, pedagogik, Helsingfors universitet 

Bedömning i modersmål och litteratur, svenska,  

Vasa, Academill 20.8.2024 kl 9-16

Utbildare: Jan Hellgren, ledande utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering 

Bedömning i omgivningslära (fysik och kemi)

Vasa, Academill 11.9.2024 kl 9-16

Utbildare: Mats Braskén, universitetslektor i fysikens didaktik, ÅA och Berit Kurtén, utbildningsplanerare, CLL

Bedömning i bildkonst och musik

Vasa, Academill 22.10.2024 kl. 9.00 – 16.00

Utbildare: Mikael Pennanen-Dahlbäck, universitetslärare i musikens didaktik med spelning, ÅA och Johan Vikström, lektor i bildkonst, ÅA

Bedömning i slöjd och gymnastik

Vasa, Academill, 25.10.2024 kl. 9.00 – 16.00

Utbildning: Juha Hartvik, universitetslektor i slöjdpedagogik, företrädesvis tekniska slöjdens didaktik

 

Innehåll Nyland: 

Del 1: Samsyn kring bedömning, start i Helsingfors 28.11 kl 9-16 

Del 1 öppnar upp det allmänna bedömningskapitlet 6. Del 1 består av ett start- och slutseminarium och ett webbinarium. 

Teman som tas upp: 

  • Bedömning enligt styrdokument 
  • Lärarens bedömningskompetens: progressionstänket i målen och bedömningen 
  • Provkonstruktion och val av metod enligt mål 
  • Bedömning av mångvetenskapliga lärområden 
  • Bedömning av mångsidig kompetens 

Del 2: Ämnesvisa fortbildningsdagar

De ämnesvisa fortbildningsdagarna ger en möjlighet för dig att fördjupa dig i olika ämnens bedömningsarbete och ämnesdidaktik utgående från mål och kunskapskrav i Lp14. 

Närträffarna ger dig verktyg att planera lärande och bedömningen ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Närstudiedagarna har alla en liknande struktur som ger dig verktyg att planera det egna bedömningsarbetet. Till varje närstudiedag finns även ett webbinarierna vilket erbjuder möjlighet för dig att samarbeta på en nationell nivå samt att ställa frågor till utbildarna. 

 

Ämnesvisa fortbildningsdagar, välj att delta i minst två av dessa

Mål för dig som deltagare:
Du får förståelse för målen i det aktuella ämnet och hur de kan synliggöras och tillämpas i lärandet och bedömningsarbetet.
Du får insikt i hållbar och mångsidig bedömningsplanering och bedömningspraxis.

Arbetsmetod: Gemensam analys av styrdokument och centralt innehåll, praktisk bedömningsplanering i dialog med utbildarna.

 • Bedömning i omgivningslära (fysik och kemi)

Helsingfors 12.1.2024 kl 9-16, webbinarium 24.1.2024 kl 14.30-16.30 

Utbildare: Mats Braskén, universitetslektor i fysikens didaktik, ÅA och Berit Kurtén, utbildningsplanerare, CLL

 • Bedömning i matematik

Helsingfors 17.1.2024 kl 9-16, webbinarium 14.2.2024 kl 14.30-16.30 

Utbildare: Ann-Sofi Röj-Lindberg, forskningsledare i de matematiska ämnenas didaktik, ÅA

 • Bedömning i främmande språk, engelska och andra inhemska språk, finska,

Helsingfors 8.3.2024 kl 9-16, webbinarium 26.3.2024 kl 14.30-16.30

Utbildare: Kirsi Wallinheimo, universitetslektor, pedagogik, Helsingfors universitet 

 • Bedömning i modersmål och litteratur, svenska,  

Helsingfors 25.3.2024 kl 9-16, webbinarium 16.4.2024 kl 14.30-16.30

Utbildare: Jan Hellgren, ledande utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering 

 

Ämnesdagar i konst- och färdighetsämnen ordnas hösten 2024:

 

 • Bedömning i slöjd och gymnastik

Helsingfors, 23.10.2024 kl. 9.00 – 16.00

Utbildare: Juha Hartvik, universitetslektor i slöjdpedagogik, ÅA

 • Bedömning i bildkonst och musik

Helsingfors, 24.10.2024 kl. 9.00 – 16.00

Utbildare: Mikael Pennanen-Dahlbäck, universitetslärare i musikens didaktik med spelning, ÅA och Johan Vikström, lektor i bildkonst, ÅA

 

Processledare: Arna Pellas, utbildningsplanerare och Mia Skog, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Uppdaterad 17.6.2024