Skriv här det du söker efter!

Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet

Potentiellt banbrytande postdoktoral forskning om biomarkörer får 2,5 miljoner euro från ERC

Eleonora Macchia, forskare vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, har fått ett prestigefyllt ERC Starting Grant bidrag på nästan 2,5 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet för sitt projekt NoOne: A binary sensor with single-molecule digit to discriminate biofluids enclosing zero or at least one biomarker. ERC Starting Grants delas ut till lovande unga forskare att arbeta med en potentiellt banbrytande forskningsidé.
NoOne projektet syftar till att utveckla upptäckandet av biomarkörer som indikerar cancer samt virus och bakterier hos människor, djur och växter.