Skriv här det du söker efter!

Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet

Plats för fler – jämlikhet i småbarnspedagogiken

Vi utgår ofta ifrån att alla vill bemöta alla barn på ett likvärdigt sätt, men forskning visar att omedvetna stereotypa förväntningar och beteenden som baserar sig på barns identiteter och egenskaper i stor utsträckning förstärks och upprepas inom småbarnspedagogiken. Inom projektet Plats för fler! Mini stöder Centret för livslångt lärande tillsammans med Ekvalita personal inom småbarnspedagogiken i arbetet med riktning mot en mer jämlik dagisvardag.

Läs mer