Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet

Välja riksdag med lott? Åbo Akademi öppnar demokratins möjligheter på SuomiAreena

Åbo Akademi deltar som en del av sitt 100-årsjubileum i SuomiAreena med en paneldiskussion under rubriken ”Voisiko eduskunnan valita arvalla? Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaalidemokratiassa”. Diskussionen hålls på stadshusets gård i Björneborg den 17 juli kl. 16.00–17.00.

Paneldeltagare är professorerna Kimmo Grönlund och Elina Pirjatanniemi från Åbo Akademi, Eero Heinäluoma (riksdagsledamot, SDP), Liisa Hyssälä (rådgivare vid Sitra, f.d. riksdagsledamot) och Johanna Suurpää (direktör, justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter). Moderator är kommunikationsföretagare och journalist Eeva Lehtimäki.