Skriv här det du söker efter!

Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet

Projekt om genusperspektiv inom grön omställning finansieras av Nordforsk 

Ett forskningskonsortium där Åbo Akademi ingår har beviljats drygt 440 000 euro i finansiering av NordForsk. Forskningsprojektet som leds av professor Annica Kronsell vid Göteborg universitet behandlar könsrelaterade normer och praxis i nordiska och baltiska klimatpolitiska institutioner och dess konsekvenser för klimatomställningen. För Åbo Akademis del leds projektet av professor i miljöstyrning och policy Nina Tynkkynen. Övriga partners i projektet är Vytautas Magnus University, Litauen och University of Iceland, Island.

Läs mer

Finlands Akademi beviljar 1,2 miljoner i fortsatt finansiering till Österbacka och Kmak

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat fortsatt finansiering till åtta konsortier och två programdirektörer inom RSF-program Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY, 2021–2027). Två projekt vid Åbo Akademi ingår i RSF-program DEMOGRAPHY. Eva Österbacka, professor i nationalekonomi fick 347 557 euro för sin del i : Family Formation in Flux – Causes, Consequences, and Possible Futures. Magdalena Kmak, professor i folkrätt särskilt migration och minoritetsforskning, beviljades 893 890 euro för sitt projekt Mobila framtider: Diversitet, förtroende och tvåvägsintegration.

Läs mer