Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Magister­pro­grammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Antagningen till magisterutbildningen ger dig endast rätt att avlägga magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning består av sju inriktningar enligt följande huvudämnen: pedagogik (allmän inriktning), småbarnspedagogik, pedagogik (lärarinriktning, klasslärare), specialpedagogik (speciallärare), vuxenpedagogik, slöjdvetenskap och hushållsvetenskap.
Inom slöjdvetenskap och hushållsvetenskap kan man efter antagning välja ytterligare inriktning (allmän inriktning eller ämneslärarinriktning och för slöjdvetenskap också inriktning hantverks- och formgivningskultur).

Vår inlärning är central för hur vi uppfattar vår omvärld och agerar som medborgare i samhället. Du som väljer detta magisterprogram kan utvecklas till en mångsidigt kompetent lärare, ledare, handledare och utvecklare för unga och vuxna. Förutom möjlighet till olika lärarbehörigheter kan du inom programmet också avlägga rektorsbehörighet. Programmet engagerar dig och dina studiekamrater genom särskild fokusering på minoritets- och mångfaldsperspektiv i undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, genom kollaborativa och kollegiala arbetsformer. Ni ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, delaktighet och inflytande, bl.a. genom innovativ användning av mångsidiga läranderesurser som t.ex. digitalisering.

Omfattning

120 sp / 2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som pedagog i arbetslivet

Du som avlagt en magisterexamen kan på basis av pedagogisk forskning, på ett kritiskt och reflexivt sätt, på olika nivåer och ur olika perspektiv, analysera, leda, genomföra och utveckla undervisning, ledning och lärande. Beroende på vilket inriktningsalternativ du valt kan du arbeta som lärare, förskollärare, daghemsföreståndare, språklärare, rektor eller utbildningsansvarig inom olika organisationer.  En del utexaminerade studerar vidare och blir forskare och universitetslärare. Det finns exempelvis pedagogie magistrar som jobbar inom bildningsväsendet och olika fonder.  Studier i pedagogik ger dig färdigheter som kommer till nytta på många håll på arbetsmarknaden, inte minst inom skolväsendet!

 

Genom en mångsidig utbildning får jag möjlighet att jobba med Finlands framtid, barnen.

Studerande utanför Academill.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi