Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i social­veten­skaper

Magister­pro­grammet i social­veten­skaper

Antagningen till magisterutbildningen ger dig endast rätt att avlägga magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill dra ditt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats. Studierna lär dig hur livet utformar oss som människor och söker svar på frågor som samhällen i hela världen kämpar med, såsom ojämlikhet och orättvisa. Magisterprogrammet i socialvetenskaper utbildar politices magistrar med en bred kompetens i frågor som berör människans välbefinnande, utveckling och hälsa. Det består av två inriktningsalternativ som baserar sig på huvudämnena socialpolitik och utvecklingspsykologi.

Med socialpolitik som huvudämne fördjupar du dig i frågor kring välfärd och social trygghet. Du får redskap för att arbeta för en grundläggande välfärdsnivå i vårt samhälle och ett lagstadgat skydd mot sociala risker såsom sjukdom och arbetslöshet. Huvudämnet utvecklingspsykologi är något för dig som brinner för att veta mera om människans livscykel, d.v.s. allt som sker mellan födsel och död. Du lär dig bland annat att förstå vilken betydelse barn- och ungdomstiden har för oss och hur vi hanterar livskriser. Med biämnesstudier, valfria studier och en obligatorisk praktik skräddarsyr du utbildningen till din egen. Även om magisterprogrammets teoretiska tyngdpunkt ligger främst på socialpolitik och utvecklingspsykologi, erbjuder det möjligheter till profilering och specialisering via en rad moduler som kan väljas vid sidan av studierna i huvudämnet.

Omfattning

120 sp / 2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som socialvetare i arbetslivet

Som utexaminerad politices magister kan du i ditt jobb bidra till människors välbefinnande och jämlikhet i samhället. Kundansvarig, samhällsanalytiker och projektchef är vanliga titlar på dem som tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildningslinje. Många arbetar med administrations-, utvecklings- och planeringsuppgifter inom den sociala sektorn (t.ex. äldrevård eller barnskydd), förvaltningen (t.ex. FPA, kommuner, Röda Korset eller FN) och företagsvärlden (t.ex. startar eget). Som högskoleutbildad expert får du vara beredd på att leda både människor och verksamhet. Din arbetsinsats gör skillnad!

 

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga socialvetare.

Magisterutbildningen inom socialvetenskaper ger en bred kompetens och fördjupade kunskaper om människan och samhället - kompetens som behövs idag och i framtiden. Det är en intressant och givande utbildning som ger beredskap för både nationellt och internationellt arbete på olika nivåer, både inom den offentliga sektorn och inom andra sektorer.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi