Skriv här det du söker efter!

Historia – forskning

Historia – forskning

Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

Postdoc-forskare

Kasper Braskén: ”Towards a Global History of Anti-Fascism: Transnational Civil Society Activism, International Organisations and Identity Politics Beyond Borders, 1922–1945”

Charlotte Cederbom

Henrik Forsberg

Kasper Kepsu

Matias Kaihovirta

Otso Kortekangas

Stefan Norrgård: Åbos klimat och väder under andra halvan av 1700-talet

Miriam Rönnqvist

Anna Sundelin: del av projektet Klasskamp på svenska

Johanna Wassholm

Mats Wickström, docent: Etnonationalism i Finland

 

Doktorander

David Brolin: ”Den svenska fascismen i mellankrigstidens historiska rum”

Stig Dreijer: ”Ålands betydelse för Stockholms försörjning och vice versa 1721 – 1808.”

Per Edling: ”Amiral Stig H:son-Ericson – den lätta flottans fader?”

Johan Ehrstedt: ”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två? En begreppshistorisk analys av hungersnödslagstiftningens utveckling i den indiska provinsen Västbengalen och Bangladesh, 1947-2014.”

Robin Engblom: ”Gränsöverskridande och gränsskapande förbindelser – Familj, vänskap och patronage som del av åboprofessorernas transregionala kontakter under 1600-talet”.

Urban Fellman: ”Från konstbefrämjande till kulturpolitik. Förändringar i Finlands kulturpolitik under 1960- och 1970-talen.”

Daniele D. Godor: ”The Point of No Return – Chirchill, Hitler und die ‘Operation Weserübung’.”

Andreas Granberg: ”Österbottens förhistoria i mötet mellan vetenskaplig och utomvetenskaplig historiesyn: En undersökning gällande historiebruk i tomrumsdebatten från 1950-talet till nutid”

Patrik Hettula: ”Eurafrican Social, Economic and Political Spaces on the Gold Coast during 1850 to 1950.”

Christoffer Holm: ”Lokalsamhället i jakten på ny struktur. En fallstudie om strukturomvandling, omformad identitet och kolliderande reaktioner efter industrinedläggningar i småstaden Hangö under 2010-talet.”

Anna-Stina Hägglund:”Birgittine monasteries in the Baltic Sea region 1370-1450”

Leon Jespersen: ”Gamle og nye eliter. Strukturaendringer i 1500 – 1600-tallets Danmark – set i et nordisk perspektiv.”

Maren Jonasson: ”Allmänna finska lantbruksmöten i Finland 1847 – 1860.”

Emil Kaukonen: ”Sverige och Marocko 1763-1845: svenska aktörer i transnationella nätverk”

Martins Kwazema: ”Shifting rhetoric, past futures and the irony of Ghana’s Success 1980 – 1992: A search for alternative futures”

Rasmus Marjanen: Modern-Day Veterans. Historical developments in veteran identity among Finnish and Swedish peacekeeping- and crisis management personnel from 1956 onwards

Niklas Rapo: ”Förstaden och dess befolkning. Studier i stadsutveckling och sociala förhållanden i Finland ca 1850 -1910”.

Mikael Robertsson: ”Discourses on Islamic Radicalism in the Muslim Sphere of Contemporary Ghana”

Christian Sourander: ”Debatten om ett skandinaviskt försvarsförbund1948-1949 – skandinavistisk idealism eller nationell egennytta?”

Josefin Sjöberg: ”Kunskapsanvändning i skrivandet och användandet av falska prästbevis och orlovssedlar i Finland, 1828–1850”

Carl-Erik Strandberg: ”Skapandet av den finlandssvenska kommunismen 1920-1930”

Pekka Sörensen: ”Skeppsbroromantiken”, ett mentalt stigberoende och det modernas genombrott på Åland hav. Influenser och kontext”

Peeter Tammisto

Sandra Waller

Fredrik Wallquist: ”I skuggan av de två svärden – Om maktstrukturer i norra Europa fram till början av 1100-talet.”

Kajsa Varjonen: “Political Culture in Early Modern Scotland – Applying a Nordic Perspective on Scottish Popular Protest 1680–1730”

Magnus Westerlund: ”Finlandssvenskarna och kriget 1918.”

Niklas Wikström: ”Kontinuitet och förändring i svenskt militärt strategiskt tänkande från Krimkriget till andra världskrigets slut.”

Evelina Wilson: ”Hälsoplikten. Sjukdom och hälsa som del av ståndsfamiljers vardag i Finland och Sverige på 1800-talet”

 

 

Uppdaterad 21.9.2023