Skriv här det du söker efter!

Historia – forskning

Historia – forskning

Aktuella forskningsprojekt

 

Postdoc-forskare

Jutta Ahlbeck, forskare i projektet Kommunicerande konsumtion: kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940

Anders Ahlbäck, docent, ”Armékritik och manligt medborgarskap i Norden, 1890–1940”

Kasper Braskén: ”Towards a Global History of Anti-Fascism: Transnational Civil Society Activism, International Organisations and Identity Politics Beyond Borders, 1922–1945”

Charlotte Cederbom

Henrik Forsberg

Kasper Kepsu

Matias Kaihovirta: ”Skapandet av den svenska klasskampen i Finland: Språk, klass och nation hos Karl H. Wiik 1901-1946”

Atina Nihtinen: postdoc-forskare inom spetsforskningsenheten History of Society: Re-thinking Finland 1400-2000

Stefan Norrgård: Åbos klimat och väder under andra halvan av 1700-talet

Eija Stark

Anna Sundelin: del av projektet Klasskamp på svenska

Johanna Wassholm: forskare i spetsforskningsenheten History of Society: Re-thinking Finland, 1400-2000

Mats Wickström: ”Den finlandssvenska folkdemokratin: svenskhet och socialism inom Demokratiska förbundet för Finlands folk 1944-1990”

 

Doktorander

David Brolin: ”Den svenska fascismen i mellankrigstidens historiska rum”

Stig Dreijer: ”Ålands betydelse för Stockholms försörjning och vice versa 1721 – 1808.”

Per Edling: ”Amiral Stig H:son-Ericson – den lätta flottans fader?”

Johan Ehrstedt: ”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två? En begreppshistorisk analys av hungersnödslagstiftningens utveckling i den indiska provinsen Västbengalen och Bangladesh, 1947-2014.”

Robin Engblom

Urban Fellman: ”Från konstbefrämjande till kulturpolitik. Förändringar i Finlands kulturpolitik under 1960- och 1970-talen.”

Daniele D. Godor: ”The Point of No Return – Chirchill, Hitler und die ‘Operation Weserübung’.”

Andreas Granberg: ”Österbottens förhistoria i mötet mellan vetenskaplig och utomvetenskaplig historiesyn: En undersökning gällande historiebruk i tomrumsdebatten från 1950-talet till nutid”

Patrik Hettula: ”Eurafrican Social, Economic and Political Spaces on the Gold Coast during 1850 to 1950.”

Christoffer Holm: ”Lokalsamhället i jakten på ny struktur. En fallstudie om strukturomvandling, omformad identitet och kolliderande reaktioner efter industrinedläggningar i småstaden Hangö under 2010-talet.”

Anna-Stina Hägglund:”Birgittine monasteries in the Baltic Sea region 1370-1450”

Leon Jespersen: ”Gamle og nye eliter. Strukturaendringer i 1500 – 1600-tallets Danmark – set i et nordisk perspektiv.”

Maren Jonasson: ”Allmänna finska lantbruksmöten i Finland 1847 – 1860.”

Emil Kaukonen: ”Sverige och Marocko 1763-1845: svenska aktörer i transnationella nätverk”

Martins Kwazema,”Shifting rhetoric, past futures and the irony of Ghana’s Success 1980 – 1992: A search for alternative futures”

Niklas Rapo: ”Om den urbana miljön, de mindre bemedlade och maktförhållanden i två städer i Finland ca 1850-1918.”

Mikael Robertsson,”Discourses on Islamic Radicalism in the Muslim Sphere of Contemporary Ghana”

Miriam Rönnqvist: ”The royal father and his disobedient children. Fear of peasant revolt, political culture and revolt communication in early modern Sweden / Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, politische Kultur und Revoltenkommunikation im frühneuzeitlichen Schweden”

Christian Sourander: ”Debatten om ett skandinaviskt försvarsförbund1948-1949 – skandinavistisk idealism eller nationell egennytta?”

Pekka Sörensen: ”Vändpunkter i bilfärjetrafiken över Ålands hav – historisk bakgrund och utvecklingen intill ‘oljekrisen’.”

Peeter Tammisto

Sandra Waller

Fredrik Wallquist: ”I skuggan av de två svärden – Om maktstrukturer i norra Europa fram till början av 1100-talet.”

Kajsa Varjonen: “Political Culture in Early Modern Scotland – Applying a Nordic Perspective on Scottish Popular Protest 1680–1730”

Magnus Westerlund: ”Finlandssvenskarna och kriget 1918.”

Niklas Wikström: ”Kontinuitet och förändring i svenskt militärt strategiskt tänkande från Krimkriget till andra världskrigets slut.”

Oscar Winberg: ”Archie Bunker for President: Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.”

 

Uppdaterad 10.3.2021