Skriv här det du söker efter!

Avhandlingar

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar


Nordisk historia

2022
Miriam Rönnqvist: ”Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder : Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schwedischen Reich”

2020
Robert Louhimies: ”Mellan Mercurius och Mars : Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914–1974”

2018
Ulf Sundberg: ”Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710”

2017
Janne Väistö: ”Toinen kotimainen toisen tasavallan Suomessa: Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968”

2015
Matias Kaihovirta: ”Oroliga inför framtiden : en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920”

2014
Arja Rantanen: ”Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721-1868.”

2013
Ville Kivimäki: ”Battled Nerves: Finnish Soldiers’ War Experience, Trauma and Military Psychiatry, 1941-44.”

2012
Johanna Bonäs: ”Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930.”

Jennica Thylin-Klaus: ”’Den finländska svenskan’ 1860-1920. Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv.”

2011
Atina Nihtinen: ”Ambivalent Self-Understanding? Change, Language and Boundaries in the Shetland Islands (1970-Present).”

Jussi Jääskeläinen: ”Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808-1809.”

2009
Hilding Klingenberg: ”Repression och legitimering – rysk maktutövning i Åbo generalguvernement 1717-1721”.

2008
Jerker Widén: ”Väktare, ombud, kritiker: Sverige i amerikanskt säkerhetstänkande 1961-1968.”


Allmän historia

2021
Oscar Winberg: ”Archie Bunker for President : Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s”

2018
Anna Sundelin: ”Expensive living and costly entertainment : Britons as aspiring consumers in Jamaica c. 1750-1810”

2017
Detlev Pleiss: ”Bodenständige Bevölkerung und fremdes Kriegsvolk : Finnen in deutschen Quartieren 1630-1650”

2016
Victor Wilson: ”Commerce in disguise : war and trade in the Caribbean free port of Gustavia, 1793–1815”

2015
Mats Wickström:  ”The Multicultural Moment: The History of the Idea and Politics of Multiculturalism in Sweden in Comparative, Transnational and Biographical Context, 1964-1975”.

2014
Kasper Braskén, ”The Revival of International Solidarity: The Internationale Arbeiterhilfe, Willi Münzenberg and the Comintern in Weimar Germany, 1921-1933”.

Hanna Lindberg, ”Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik ca 1930-1970”.

2013
Stefan Norrgård: ”A New Climactic Periodisation of the Gold and Guinea Coasts in West Africa 1750-1798: A Reconstruction of the Climate During the Slave Trade Era, Including an Analysis of the Climatically Facilitated Trans-atlantic Slave Trade.”

Fredrik Petersson: ”’We Are Neither Visionaries Nor Utopian Dreamers'”: Willi Münzenberg, the League Against Imperialism, and the Comintern, 1925-1933.”

2012
Kalle Kananoja: ”Central African Identities and Religiosity in Colonial Minas Gerais.”

2011
Claus Stolpe: ”Bland åsnor och elefanter. En utvärdering av USA:s presidenter.”

2010
Anders Ahlbäck: ”Soldiering and the Making of Finnish Manhood. Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918-1939.”

2008
Johanna Wassholm: ”Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E.G. Ehrström 1808 – 1835.”

 

Avhandlingar pro gradu

Pro gradu-avhandlingar i allmän historia

Pro gradu-avhandlingar i nordisk historia

Uppdaterad 7.9.2022