Skriv här det du söker efter!

Metoder inom kultur- och idéhistoria (Europa, Norden)

Seminariet Metoder inom kultur- och idéhistoria (Europa, Norden) organiseras av Johanna Ilmakunnas, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi, och Charlotta Wolff, professor i Finlands historia vid Åbo universitet, som ett samarbete mellan de två universiteten. Seminariets målsättning är att befrämja förnyelse inom historieskrivningen genom att utforska nya metoder och mångdisciplinära närmanden inom kultur- och idéhistoria. Seminariet sammanträder sex gånger årligen online och är öppet för alla intresserade forskare oavsett status eller institutionell tillhörighet.

För mera information och för att få länken till Zoom, vänligen kontakta Johanna Ilmakunnas eller Charlotta Wolff.

Program 2023

Våren

9 februari
Anna Albrektson, Stockholm universitet
Men hur gör vi? Reflektioner kring teori och metod i ett tvärvetenskapligt projekt

9 mars
Petteri Pietikäinen, Uleåborg universitet
Sopeutuminen suurkaupunkiin: Kuinka siirtolaisten ja afrikkalais-amerikkalaisten elämää tutkittiin Chicagossa vuosina 1914–1945

20 april
Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet
Seksuaalisuus, köyhyys, rikollisuus – herkkien aiheiden tutkimusetiikka

Hösten

12 oktober
Charlotte Guichard, École Normale Supérieure
Watteau colonial

9 november
Karin Sennefelt, Stockholms universitet
Vad kan vi veta om kroppar under tidigmodern tid?

14 december
Darrin McMahon, Dartmouth College
Equality and the history of ideas in the <em>longue-durée</em>

 

Huvudbild: Elias Martin, Utsikt över Paris från kajen under Pont Neuf, 1766–1768, Nationalmuseum, foto Hans Thorwid, public domain.

 

 

 

 

Uppdaterad 16.2.2023