Looking for something specific? Use our search engine!

History – Research

History – Research

Current projects

Past projects

Postdoc researchers

Anders Ahlbäck: docent, ”Armékritik och manligt medborgarskap i Norden, 1890–1940”

Kasper Braskén: ”Towards a Global History of Anti-Fascism: Transnational Civil Society Activism, International Organisations and Identity Politics Beyond Borders, 1922–1945”

Matias Kaihovirta: ”Skapandet av den svenska klasskampen i Finland: Språk, klass och nation hos Karl H. Wiik 1901-1946”

Stefan Norrgård: Åbos klimat och väder under andra halvan av 1700-talet

Mats Wickström: ”Den finlandssvenska folkdemokratin: svenskhet och socialism inom Demokratiska förbundet för Finlands folk 1944-1990”

 

Doctoral students

David Brolin: ”Den svenska fascismen i mellankrigstidens historiska rum”

Stig Dreijer: ”Ålands betydelse för Stockholms försörjning och vice versa 1721 – 1808.”

Per Edling: ”Amiral Stig H:son-Ericson – den lätta flottans fader?”

Johan Ehrstedt: ”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två? En begreppshistorisk analys av hungersnödslagstiftningens utveckling i den indiska provinsen Västbengalen och Bangladesh, 1947-2014.”

Urban Fellman: ”Från konstbefrämjande till kulturpolitik. Förändringar i Finlands kulturpolitik under 1960- och 1970-talen.”

Daniele D. Godor: ”The Point of No Return – Chirchill, Hitler und die ‘Operation Weserübung’.”

Andreas Granberg: ”Österbottens förhistoria i mötet mellan vetenskaplig och utomvetenskaplig historiesyn: En undersökning gällande historiebruk i tomrumsdebatten från 1950-talet till nutid”

Patrik Hettula: ””Eurafrican Social, Economic and Political Spaces on the Gold Coast during 1850 to 1950.”

Christoffer Holm: ”Lokalsamhället i jakten på ny struktur. En fallstudie om strukturomvandling, omformad identitet och kolliderande reaktioner efter industrinedläggningar i småstaden Hangö under 2010-talet.”

Anna-Stina Hägglund:”Birgittine monasteries in the Baltic Sea region 1370-1450”

Maren Jonasson: ”Allmänna finska lantbruksmöten i Finland 1847 – 1860.”

Emil Kaukonen: ”Sverige och Marocko 1763-1845: svenska aktörer i transnationella nätverk”

Martins Kwazema:”Shifting rhetoric, past futures and the irony of Ghana’s Success 1980 – 1992: A search for alternative futures”

Niklas Rapo: ”Om den urbana miljön, de mindre bemedlade och maktförhållanden i två städer i Finland ca 1850-1918.”

Mikael Robertsson:”Discourses on Islamic Radicalism in the Muslim Sphere of Contemporary Ghana”

Miriam Rönnqvist: ”The royal father and his disobedient children. Fear of peasant revolt, political culture and revolt communication in early modern Sweden / Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, politische Kultur und Revoltenkommunikation im frühneuzeitlichen Schweden”

Christian Sourander: ”Debatten om ett skandinaviskt försvarsförbund1948-1949 – skandinavistisk idealism eller nationell egennytta?”

Anna Sundelin: “Communicating Consumption: Itinerant Pedlars and Cultural Encounters in Finland 1840– 1940”

Pekka Sörensen: ”Vändpunkter i bilfärjetrafiken över Ålands hav – historisk bakgrund och utvecklingen intill ‘oljekrisen’.”

Fredrik Wallquist: ”I skuggan av de två svärden – Om maktstrukturer i norra Europa fram till början av 1100-talet.”

Kajsa Varjonen: “Political Culture in Early Modern Scotland – Applying a Nordic Perspective on Scottish Popular Protest 1680–1730”

 

Updated 30.8.2023