Skriv här det du söker efter!

Den finlandssvenska antifascismen

Finansiär:

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Projektägare:

Historieämnet vid Åbo Akademi

Budget:

400 000 euro

Övriga projektparter:

  • Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi

Det av Svenska litteratursällskapet i Finland finansierade projektet Den finlandssvenska antifascismen kommer att undersöka de krafter som aktivt motarbetade fascismen under 1920–1940-talen. Projektgruppen konstaterar att fascismen har intresserat forskningen i hög grad, men att närmare studier behövs om vilken betydelse fascismen som hotbild fick för andra politiska positioner och identiteter.

Forskningsprojektet undersöker hur antifascism konstruerades av svenskspråkiga aktörer och grupper samt antifascismens förhållande till olika konstruktioner av finlandssvenskhet i 1920–1940-talens Finland. Syftet är dels att bredda bilden av motståndet mot fascismen som politiskt och kulturellt fenomen, dels att genom en analys av den finlandssvenska antifascismen granska de sammanförande och splittrande krafterna bland Finlands svenskspråkiga befolkning.

Projektet beviljades 400 000 euro och genomförs inom historieämnet vid Åbo Akademi i samarbete med ämnet litteraturvetenskap.

Projektet inleds den 1 januari 2019.

Projektgrupp:
docent Anders Ahlbäck, projektledare
FD Kasper Braskén
FD Matias Kaihovirta
FM Ylva Perera
FD Mats Wickström