Skriv här det du söker efter!

Den finlandssvenska antifascismen

Den finlandssvenska antifascismen

Projektägare

Historieämnet vid Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi
 • Finansiär

 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Budget

  400 000 euro

  Det av Svenska litteratursällskapet i Finland finansierade projektet Den finlandssvenska antifascismen kommer att undersöka de krafter som aktivt motarbetade fascismen under 1920–1940-talen. Projektgruppen konstaterar att fascismen har intresserat forskningen i hög grad, men att närmare studier behövs om vilken betydelse fascismen som hotbild fick för andra politiska positioner och identiteter.

  Forskningsprojektet undersöker hur antifascism konstruerades av svenskspråkiga aktörer och grupper samt antifascismens förhållande till olika konstruktioner av finlandssvenskhet i 1920–1940-talens Finland. Syftet är dels att bredda bilden av motståndet mot fascismen som politiskt och kulturellt fenomen, dels att genom en analys av den finlandssvenska antifascismen granska de sammanförande och splittrande krafterna bland Finlands svenskspråkiga befolkning.

  Projektet beviljades 400 000 euro och genomförs inom historieämnet vid Åbo Akademi i samarbete med ämnet litteraturvetenskap.

  Projektet inleds den 1 januari 2019.

  Projektgrupp:
  docent Anders Ahlbäck, projektledare
  FD Kasper Braskén
  FD Matias Kaihovirta
  FM Ylva Perera
  FD Mats Wickström