Skriv här det du söker efter!

Minoritetsvälfärd och reproduktion

Minoritetsvälfärd och reproduktion

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Svenska litteratursällskapet
 • Svenska kulturfonden
 • Minoritetsvälfärd och reproduktion: Professionaliseringen av den finlandssvenska befolkningsfrågan 1945–1990 (MOR)

  Vilken roll hade kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning i arbetet för den finlandssvenska befolkningens hälsa och reproduktion under efterkrigstiden? Och vilken roll hade de i konstruktionen av den föreställda finlandssvenska minoritetsnationen? De här två frågorna är centrala i projektet MOR, som undersöker en tid när omsorgsarbetet och hälsofrämjandet professionaliserades och feminiserades.

  Projektet genomförs i tre delprojekt om varsin centrala finlandssvenska organisation inom arbetet för hälsa och reproduktion: Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, Svenska befolkningsförbundet i Finland och Kårkulla kommunalförbund.

  Forskarna undersöker hur den ”finlandssvenska familjen” uppfattades som begrepp och vilka normer som gällde för den i ideologiska och politiska diskussioner under efterkrigstiden. I tidigare forskning har man ofta förbisett betydelsen av genus i arbetet för den finlandssvenska befolkningens välfärd. Projektet använder genus som primärt begrepp i sina analyser för att blottlägga idéer, föreställningar och föreskrifter om ”den finlandssvenska kvinnans” uppgifter i familjen, för den s.k. ”finlandssvenska folkstammen”, för dess förment svaga medlemmar och för samhället i stort. Andra centrala analysbegrepp är minoritetsnationalism och tillhörighetspolitik när forskarna studerar den finlandssvenska befolkningsfrågan under en period av snabb förändring.

  Delstudier

  • Svenska befolkningsförbundet och finlandssvenskhetens demografiska utmaning
  • ”Handikappfrågan” och den nya eugeniken
  • Barnen och den mentalhygieniska rådgivningsverksamheten

   

  Deltagare

  Hanna Lindberg, ansvarig
  Jutta Ahlbeck
  Mats Wickström

   

  Kontakta oss

  Hanna Lindberg

  Specialforskare 

  i historia

  Kultur historia och filosofi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
  Till projektets webbsida