Skriv här det du söker efter!

Kommunicerande konsumtion: kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940

Kommunicerande konsumtion: kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940

Tid:

1.1.2016–31.12.2019

Finansiär:

  • Svenska litteratursällskapet

Projektägare:

Åbo Akademi

Påsaryssar, arkangeliter, lösdriverskor, månglerskor, krämare – de har många namn dessa gårdfarihandlare och marknadsförsäljare, alla mer eller mindre nedsättande. De levde i samhällets utkant men var närvarande överallt i byar och städer där de sålde sina varor. Vilka var de? Vad sålde de och vem köpte deras varor? Vad hände i mötet mellan dem och deras kunder?

Forskarna i det mångvetenskapliga projektet studerar den ökande konsumtionens kulturella, sociala och samhälleliga betydelse och sätter speciellt fokus på relationerna mellan språkliga och etniska grupper i 1800-talets och det tidiga 1900-talets Finland, särskilt i svenskspråkiga regioner.

Kontakta oss

Ann-Catrin Östman

Akademilektor 

historia

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

ann-catrin.ostman@abo.fi

Tfn +358 469216410