Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Forskare och fartygsindustri går samman för att minska kostnader, bränsleförbrukning och växthusgasutsläpp inom sjöfarten

Ett vanligt problem inom sjöfarten är att fartyg snabbt seglar mot följande destination för att sedan anlända till en fullsatt hamn och bli ombedda att antingen cirkla runt utanför hamnen eller ankra tills hamntjänsterna och en kajplats är klara.

Enligt en rapport från Internationella sjöfartsorganisationen IMO är det inte ovanligt att fartyg tillbringar mellan 5–10 procent av sin tid med att vänta på att få gå in i hamn. Den onödigt höga hastigheten och de efterföljande väntetiderna med igångsatta motorer leder till kraftigt ökad bränsleförbrukning. Detta är ett problem både för klimatet och för ekonomin.

Flera europeiska universitet, hamnar, rederier och teknikföretag har nu gått samman för att utveckla ett programvarusystem och affärsmodeller som ska optimera resor och hamnanlöp för befintliga och nya rutter, inklusive landbaserade tjänster. Projektet MISSION finansieras av Europakommissionen med hela 7,5 miljoner euro.

Projektets huvudmål är att främja öppenhet och samarbete mellan intressenter inom sjötransportnätverk. Genom att samordna fartygsscheman och optimera både fartygsdrift och hamntjänster strävar man efter att uppnå en markant ökning av energieffektiviteten och en minskning av bränsleförbrukningen med 10–20 procent, vilket i sin tur leder till en minskning av utsläppen av växthusgaser.

–  MISSION-systemet gör det möjligt för beslutsfattare att styra hamntrafiken inte bara på havssidan utan även på inlandssidan genom att digitalisera och effektivisera driften, kommunikationen och de administrativa uppgifterna. På så sätt elimineras flaskhalsar i den övergripande maritima leveranskedjan, vilket skapar betydande ekonomiska fördelar för sjöfarten och miljöfördelar för samhället, säger Magnus Hellström, professor i industriell ekonomi och ledare för Åbo Akademis del i projektet.

Åbo Akademis roll i projektet är att leda arbetet kring de gröna affärsmodellerna för att möjliggöra systemets ibruktagande och kommersialisering. Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, leder även det juridiska arbetet som bland annat utreder möjligheterna att stödja och stärka åtgärderna från myndighetshåll.

I projektet ingår kring 30 europeiska högskolor, rederier, teknik- och hamnföretag. MISSION är ett Horizon Europe-projekt och pågår 1.1.2024–30.6.2027.

Läs mer på projektets webbplats.

För mera information, kontakta:

Magnus Hellström, professor i industriell ekonomi, Åbo Akademi
magnus.hellstrom@abo.fi
+358 407 379 980