Skriv här det du söker efter!

Studierådgivning

Studierådgivning

Studierådgivning erbjuds av fakulteternas studierådgivare, både som proaktiv och reaktiv rådgivning. Det är aldrig för sent för att kontakta en studierådgivare för ett samtal. Studierådgivarna ger stöd bland annat i följande ärenden:

  • individuell och förebyggande studierådgivning
  • studieplanering
  • byte av huvudämne och nivåbyte
  • val av inriktning
  • studerandes rättskyddsärenden
  • lärarbehörigheter och motsvarighetsintyg
  • ersättande, tillgodoräknande, kompenserande av studier
  • begränsad studietid
  • betygsberedning
  • tillgänglighetsfrågor

Kontakta studierådgivarna för att komma överens om en tid att träffas.

Alla studerande har också en egenlärare som ger stöd i olika former. Det går också alltid att vända sig till sin tutor med olika frågor.

När du har frågor kring specifika kurser (innehåll, kursmaterial, deadlines) är det den kursansvariga du ska kontakta.

 

Uppdaterad 5.1.2023