Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i bio­veten­skaper

Magister­pro­grammet i bio­veten­skaper

Magister­program­met i ­bio­veten­skaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden. Biovetenskaper handlar om att förstå och tillämpa information om de minsta beståndsdelarna i människan samt förändringarna i natur och miljö: molekyler, celler och biokemiska processer, genetik, organismer, evolution, ekologi och miljöfrågor. Ditt spetskunnande skaffar du genom att fördjupa dig antingen i människan (bl.a. fysiologi, DNA, människokroppens fascinerande cellulära processer och mekanismer) eller i havsområdena (biologi, biodiversitet, ekosystem och arter). Du kan även välja att studera till ämneslärare i biologi om du brinner för att dela ditt kunnande med andra.

Inom magisterprogrammet i biovetenskaper finns möjlighet att välja mellan tre olika huvudämnen: biokemi, cellbiologi eller miljö- och marinbiologi. Undervisningen är uppbyggd av obligatoriska och valbara moduler (kurshelheter). Studierna består av bl.a. föreläsningar, seminarier, laborationer och laborationsrapportering, fältkurser, datorövningar, grupparbeten och självstudier av vetenskaplig litteratur. Studerande uppmuntras också till att avlägga en del av studierna utomlands som utbytesstuderande.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

15.3 - 30.3.2023 (deadline kl. 15.00)

Sök in

Ansökan är öppen 15.3.2023 till 30.3.2023

Huvudämnen

Inom magisterprogrammet biovetenskaper kan du söka in till huvudämnena miljö- och marinbiologi, cellbiologi samt biokemi. På kandidatnivån erbjuds också huvudämnet cell och molekylär biovetenskap.

Karriärmöjligheter

Som utexaminerad filosofie magister kan du med ditt jobb göra skillnad för både människa och natur, samt öka medvetandet om miljöfrågor. Forskare, doktorand, projektsakkunnig, produktionskemist, produktutvecklingschef, naturskyddsbiolog, miljöinspektör och lärare i biologi är bara några av titlarna på dem som tagit steget in i arbetslivet genom vårt magisterprogram. Många arbetar med forskning (universitet), undervisning (yrkeshögskolor, grundskolor), produktutveckling (läkemedels- och kemiindustri, varvsindustri) och hälsoförvaltning (statlig och kommunal övervakning, hälsosektorn, sjukhus, EU). Som högskoleutbildad expert får du gå in på minsta lilla detalj för att hitta de bästa lösningarna. Ditt arbete är banbrytande!

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga biovetare.

Kontakt

Besöksadress

Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Biovetenskap/Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi