Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i mate­matik­, fysik,­ kemi­ och­ geo­logi

Magister­pro­grammet i mate­matik­, fysik,­ kemi­ och­ geo­logi

Magister­programmet­ i­ mate­matik,­ fysik,­ kemi­ och­ geo­logi

Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt oändligt med möjligheter för hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Att studera naturvetenskaper ger dig ett vitt perspektiv, liksom ett analytiskt och vetenskapligt tankesätt. Som naturvetare är du nyfiken och kritisk, och fascineras av den fysiska omvärld vi lever i. Naturens fenomen och mönster skapar ständigt nya frågor som du söker svar på.

Studierna utförs inom respektive huvudämne.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13.3-27.3.2024 (deadline kl. 15.00)

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Huvudämnen

I magisterprogrammet ingår ämnena matematik, fysik, kemi och geologi.

Naturvetare från Åbo Akademi är efterfrågade både inom industrin och näringslivet, den offentliga sektorn och inom universiteten. Forskare, produktchef, lärare och geofysiker är bara några av titlarna på dem som tagit steget in i arbetslivet genom vårt magisterprogram. Väljer du en karriär som forskare kan du jobba både inom universitetsvärlden eller enskilda forskningscentra, medan den offentliga sektorn erbjuder jobb inom förvaltning, vården och utbildning. Inom industrin och näringslivet hittas naturvetare på olika positioner i företag som verkar inom tillverknings-, energi- och gruvindustrin, IT-, försäkrings- och finansbolag och som egenföretagare. Du som läst matematik, fysik, kemi eller geologi vid Åbo Akademi kan förvänta dig både god lön och goda arbetsutsikter i Finland och utomlands.

Bonus: Åbo Akademis starka forskningsmiljö och kopplingar till näringslivet erbjuder intressanta karriärmöjligheter för duktiga naturvetare.

Kontakt

Besöksadress

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Naturvetenskap/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi