Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i biovetenskaper

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i biovetenskaper

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i biovetenskaper sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogram i biovetenskaper, filosofie magister (2 år)”.

I ansökningsmålet ingår följande huvudämnen:

  • Cellbiologi
  • Biokemi
  • Miljö- och marinbiologi

Det är även möjligt att söka in till ämneslärarlinjen i biologi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser för ett specifikt huvudämne är beroende av antagningen till övriga huvudämnen inom magisterprogrammet. Den totala kvoten för alla huvudämnen inom Magisterprogrammet i biovetenskaper är 6. Val av huvudämne sker i samband med ansökan.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i biovetenskaper

Sökande som vid universitet eller yrkeshögskola har avlagt en högskoleexamen samt kort biämne i biovetenskaper (25 sp) eller studier som motsvarar dessa och minst 35 sp huvudämnesstudier inom det tilltänkta huvudämnet kan antas för studier som leder till filosofie magisterexamen i biokemi/cellbiologi/miljö- och marinbiologi.

De ämnesspecifika kraven för antagning är följande kurser, eller kurser som kan jämföras med dessa:

Cellbiologi

Biokemi

Miljö- och marinbiologi

Cellbiologi I Cellbiologi I Populationers ekologi I
Cellbiologi II Cellbiologi I Populationers ekologi II
Molekylärbiologi I Molekylärbiologi I Marina ekosystem I
Molekylärbiologi II Molekylärbiologi II Marina ekosystem II
Statistik för beteendevetare Energimetabolismen Ekologisk analys I
Bioimaging and microscopy Biokemiska metoder 10 sp valbara grund- eller ämnesstudier i miljö- och marinbiologi
Histology and histopathology Organiska föreningar och reaktioner

 

För antagning till ämneslärarlinjen i biologi krävs långt biämne i biologi.

För att kunna antas räcker det med avlagd högskoleexamen samt studier som motsvarar 50 sp av de tidigare nämnda studierna, men resterande studier (10 sp) ska avläggas. Dessa kallas kompletterande studier och måste avläggas parallellt med examen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Sökanden kan endast antas till ett huvudämne som har angetts i ansökan.

För antagning till inriktningen ämneslärarlinjen i biologi förutsätts att sökanden har fått godkänt resultat Åbo Akademis lärarlämplighetsintervju. Sökande till ämneslärarlinjen ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under ”Begränsningar som gäller för antagning som studerande”.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Studerande utan kunskaper i svenska kan antas till huvudämnena cellbiologi och biokemi, studeranden måste då kunna uppvisa tillräckliga kunskaper i engelska. Antagning till huvudämnet miljö- och marinbiologi förutsätter att sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera under språkkrav.

Internationella magisterprogram

Ansökningen till de engelskspråkiga magisterprogrammen pågår under tiden 7.1.2020 – 20.1.2021, kl. 15:00. Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 25.2.2021