Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i kemi-­ och­ process­teknik

Magister­pro­grammet i kemi-­ och­ process­teknik

Magister­program­met i­ kemi-­ oc­h process­teknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Du lär dig kritiskt och analytiskt tänkande och får ämneskunskaper inom olika aspekter av industriell produktion, kemiska mekanismer, olika råmaterial och energi- och miljöteknik. Som diplomingenjör utnyttjar du dina tekniska kunskaper, din kreativitet och nyfikenhet för att förstå och förbättra din omgivning.

Magisterprogrammet i kemi- och processteknik består till stor del av fördjupade studier. I dem ingår en inriktningsmodul, som kan vara kemiteknik eller processteknik och en specialiseringsmodul. I Vasa erbjuder vi inriktningen Energiteknik. I studierna ingår även en tematisk modul, för att ytterligare stöda specialisering. Studiernas struktur låter dig skräddarsy din utbildning med kurser både från de övriga ämnena inom kemi- och processteknik och från andra ämnen vid universitetet. Dina studier avslutas med ett diplomarbete som ofta görs i nära samarbete med industrin eller forskningen vid universitet.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Vasa, Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13.3 - 27.3.2024 (deadline kl. 15.00)

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024 kl. 15.00.

Huvudämnen

Huvudämnet i magisterprogrammet är kemi- och processteknik. I det ingår det tre olika inriktningsalternativ; kemiteknik, processteknik och energiteknik. Kemiteknik och processteknik ges i Åbo och energiteknik ges i Vasa.

Du som diplomingenjör i arbetslivet

Färdiga diplomingenjörer jobbar i centrala positioner både inom industri, näringsliv och i universitetsvärlden. Diplomingenjörer jobbar exempelvis som projektingenjörer, produktutvecklare, processplanerare, försäljare, konsulter, direktörer och företagare inom en mängd branscher, såsom energi-, skogs- och pappersindustri, kemisk industri, gruv- och metallindustri, samt mekanisk eller livsmedelsteknisk industri. Diplomingenjörer har bra lön och utbildningens bredd och goda rykte ger ypperliga avanceringsmöjligheter i hela världen.

Bonus: För duktiga diplomingenjörer erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Kontakt

Besöksadress

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Kemi- och processteknik/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi

Telefonnummer

+358 2 215 31