Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i farmaci

Magister­pro­grammet i farmaci

Magister­programmet­ i­ farmaci

Magisterstudierna i farmaci är avsedda för legitimerade farmaceuter och leder till provisorsexamen som ger dig en behörighet. Du som studerar inom magisterprogrammet i farmaci fördjupar dina kunskaper från farmaceutexamen med speciellt fokus på industriell farmaci.

Dina studier ger dig fördjupade kunskaper inom farmaceutiska vetenskaper, och du utvecklar ditt kunnande exempelvis i läkemedelsutveckling och dess olika faser samt farmaceutisk teknologi och analys, läkemedelssäkerhet, kliniska prövningar, försäljningstillstånd, goda tillverkningsseder och kvalitetssäkring. Dessutom får du utveckla och förstärka din yrkesidentitet och kompetens för mer krävande uppgifter i såväl apotek som industri genom kurser i ekonomi och professionell utveckling.

Studierna är kopplade både till industrins behov och ämnets forskning och består både av praktiska och teoretiska delmoment. Förutom obligatoriska fördjupade kurser i huvudämnet har du också möjlighet till valfria studier. Genom att avlägga kurser inom till exempel biovetenskaper, nya teknologier inom läkemedelsutveckling och tillverkning eller läkemedelsdesign kan du specialisera dig inom det område som du tycker är mest intressant. Ett nära samarbete med Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola ökar kursutbudet ytterligare.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13.3-27.3.2024 (deadline kl. 15.00)

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024 kl. 15.00.

Huvudämnen

I magisterprogrammet i farmaci ingår huvudämnet farmaci. Utbildningen på magisternivå i farmaci leder till provisorsexamen. På kandidatnivå erbjuder Åbo Akademi utbildningsprogrammet i farmaci, där du utbildas till farmaceut.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade provisorer är specialister på läkemedel och läkemedelsbehandlingar. Provisorer kan arbeta inom kundservice på apotek eller sjukhusapotek, inom partihandeln eller i läkemedelsindustrin. Inom industrin kan du arbeta med tillverkning, produktutveckling, forskning, övervakning, kvalitetskontroll, projektkoordinering, registrering av läkemedel, försäljning, läkemedelssäkerhet och marknadsföring.

Förutom möjligheten till olika expertuppdrag hos myndigheter såsom Folkpensionsanstalten (FPA) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (FIMEA) ger utbildningen dig även goda förutsättningar att arbeta i chefspositioner. En provisor med tillräcklig arbetserfarenhet kan ansöka om apotekstillstånd och bli apotekare.

Med provisorsexamen kan du även doktorera och arbeta med forskning inom universitet, olika forskningscentra eller industrin.

Studier i farmaci ger många intressanta arbetsmöjligheter!

Kontakt

Besöksadress

Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Farmaci/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi