Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram

Double Degree Pro­gramme Wer­bung inter­kulturell: Sprache, Medien, Marketing

Werbung interkulturell: Sprache, Medien, Marketing är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlighet för Double Degree. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Tyskaland).

Glastak.

Ekonomie magister­pro­grammet

I ekonomie magisterprogrammet avlägger du en ekonomie magisterexamen i ett av följande inriktningsalternativ: informationssystem, internationell företagsverksamhet, ledarskap, strategi och organisation, nationalekonomi eller redovisning och styrning.

Français langue étran­­gère: approche dis­curs­ive (Double­ Degree)

Français langue étrangère: approche discursive är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlighet för Double Degree. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo Universitet och Université de Nantes.

Böcker på ett skåp.

Inter­national­ Law­ and­ Hu­man­ Rights

Magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter, International Law and Human Rights, förbereder dig för krävande arbetsuppgifter, som förutsätter expertis i mellanstatliga förhållanden och mänskliga rättigheter.

Cellodling.

Magister­pro­grammet i bio­veten­skaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden.

Bokhyllor i Arkens bibliotek.

Magister­pro­grammet i engelska­ språket­ och­ litteraturen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Gamla pillerburkar.

Magister­pro­grammet i farmaci

Magisterstudierna i farmaci är avsedda för legitimerade farmaceuter och leder till provisorsexamen som ger dig en behörighet. Du som studerar inom magisterprogrammet i farmaci fördjupar dina kunskaper från farmaceutexamen med speciellt fokus på industriell farmaci.

Gult hus i Åbo med solljus mellan trädtopparna.

Magister­pro­grammet i finska­ språket

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Arkens bibliotek.

Magister­pro­grammet i franska­ språket­ och­ littera­turen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Studerande på språng.

Magister­pro­grammet i hälso­veten­skaper

Antagningen till magisterutbildningen ger dig endast rätt att avlägga magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Studerande som sitter och ler med en robot på ett bord framför sig.

Magister­pro­grammet i informations­teknologi­ (Vasa)

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer oss från tidig morgon till sen kväll i form av spel, datasäkerhet och appar. Som IT-expert vill du ta del av utvecklingen och skapa nya innovationer.

Studerande som sitter med en robot

Magister­pro­grammet i informations­teknologi­ (Åbo)

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer oss från tidig morgon till sen kväll i form av spel, datasäkerhet och appar. Som IT-expert vill du ta del av utvecklingen och skapa nya innovationer.