Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i franska­ språket­ och­ littera­turen

Magister­pro­grammet i franska­ språket­ och­ littera­turen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Genom att studera franska språket och litteraturen på magisternivå blir du expert i det franska språket och den franskspråkiga kulturen. Med franskspråkig kultur avses inte bara Frankrike utan alla franskspråkiga länder. Du får fördjupade kunskaper på ett eller flera områden som du själv kan välja enligt dina intressen och behov.

Universitetsstudier i språk är mycket mer än ord och uttal, grammatik och språkriktighet. Språkstudier inbegriper en mångfald aspekter av språk och språkliga uttryck: litteratur, kultur, historia, traditioner. Du lär dig att närma dig språket vetenskapligt och att ta fram ny kunskap om språket och dess funktion, variation och förändring.

Vid Åbo Akademi studeras franska i en informell atmosfär där små studentgrupper möjliggör en personlig och interaktiv undervisning.

Studier inom magisterprogrammet ger dig ett brett kunnande och du lär dig teorier, centrala begrepp och metoder inom det egna vetenskapsområdet. Du får också en förståelse för vetenskapsområdenas omfattning och gränser. Efter slutförda studier får du dessutom specialkunskaper inom ditt valda område. Studier vid ett universitet ger dig kunskap att tänka självständigt och kritiskt, vilket är nödvändigt inte bara i forskning utan också i andra akademiska yrken. Under utbildningen får du också träning i bl.a. följande färdigheter:

  • organisations- och anpassningsförmåga
  • kritiskt tänkande
  • ledarskap och förmåga att ta ansvar
  • muntlig och skriftlig kommunikation på flera språk enligt ditt val

Dessa färdigheter är användbara i din kommande yrkeskarriär när det t.ex. gäller att lösa problem och att bidra till kreativa lösningar och ny kunskap i samarbete med andra. Du får också utbildning i att leda grupper, men lär dig också att arbeta självständigt inom din bransch i expertuppdrag eller som företagare.

Du kanske även är intresserad av dubbelexamen: Double Degree Programme Français langue étrangère: approche discursive.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Franska och svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Du som språkvetare i arbetslivet

Specialister i franska språket och litteraturen har många olika arbetsmöjligheter. Många arbetar som ämneslärare, medan andra kan ha en karriär inom forskning eller inom affärsvärlden. En del utexaminerade arbetar med översättning och tolkning och det finns även arbetsmöjligheter inom kultur eller media. Som specialist på franska har du även internationella karriärmöjligheter och kan jobba i internationella organisationer eller med diplomati och turism. Expertis inom det franska språket och kulturen behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi